Regionaliserat läkarprogram – lyckad satsning för sjukvård och forskning i Norrland!
Hem NYHETERFORSKNING Regionaliserat läkarprogram – lyckad satsning för sjukvård och forskning i Norrland!

Regionaliserat läkarprogram – lyckad satsning för sjukvård och forskning i Norrland!

Publicerat av: Redaktionen

I syfte att förbättra läkarrekryteringen i norr startade Umeå universitet i januari 2011 landets första regionaliserade läkarprogram, med lärare och studenter på 4 orter i norra regionen.

Regionaliserat läkarprogram – lyckad satsning för sjukvård och forskning i Norrland!

Läkarprogrammet på 4 orter vid Umeå universitet innebär att 10 läkarstudenter flyttar till vardera Sundsvall, Östersund och Luleå/Sunderbyn från och med termin 6.

Hur gick det med förhoppningarna om förbättrad läkarrekrytering i hela regionen, ökad akademisk utveckling och fler/bättre praktikplatser för läkarstudenterna?

Läkarprogrammet på 4 orter vid Umeå universitet innebär att 10 läkarstudenter flyttar till vardera Sundsvall, Östersund och Luleå/Sunderbyn från och med termin 6, då de påbörjar sina kliniska terminer. Resten stannar kvar i Umeå.

Förberedelserna inför detta var omfattande – allt från att skapa IT-lösningar för distansföreläsningar, ITbaserad pedagogik, klinisk handledning på alla studieorterna, rekrytering av lärare, till boenden för studenterna.

10 år senare – hur har det gått?

Läkarrekrytering

Innan regionaliseringsprocessen startade utbildades i genomsnitt 160 läkare per år i Umeå. Läkarutbildning på 4 orter innebär att nu gör knappt 60 studenter per år sin kliniska del i Sunderbyn, Sundsvall eller Östersund och resten i Umeå. Det totala utbildningsuppdraget har ökat över tid och idag examineras cirka 200 läkare per år i den Norra sjukvårdsregionen.

Intresset att stanna kvar i norr är stort bland de nyutbildade läkarna. Antalet som stannar kvar i norr har nästan fördubblats sedan läkarutbildning på 4 orter startade och idag blir över 100 kvar i de fyra norrlandslänen.

Akademisk utveckling och nöjda studenter

-Vi kan tydligt se en fantastiskt positiv utveckling vad gäller den akademiska miljön. Antalet doktorander och disputationer, liksom vetenskapliga publikationer, har ökat betydligt i hela norra regionen, och ett flertal forskare vid våra nya studieorter har i konkurrens erhållit forskningsmedel från de stora nationella forskningsfinansiärerna, säger Magnus Hultin, programdirektör.

– Genom terminsvis återkommande träffar med studenterna på studieorterna kan vi konstatera att de är mycket nöjda med sin studiemiljö. En återkommande synpunkt är att man känner sig delaktig i sjukvårdsarbetet i hög grad.

Fortsatt utveckling inom läkarprogrammet
Glesbygdsmedicin – Umeå universitet blev 2018 först i landet med detta nya spår i utbildningen. Det innebär att några läkarstudenter/termin under terminerna 5-11 kan fördjupa sig inom glesbygdsmedicin. De gör 50 procent av sina kliniska placeringar i Västerbottens inland, vid en sjukstuga och ett lasarett och resterade 50 procent vid Norrlands universitetssjukhus.

– Den utveckling som nu skett på våra studieorter innebär en förutsättning för genomförandet av den nya 6-åriga läkarutbildningen och vi är förvissade om detta att kommer att bli ett värdefullt nästa steg för norra regionens läkarförsörjning säger Magnus Hultin.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>