Robot ger socialsekreterare mer tid till mänskliga möten

Nu får socialsekreterare i Norrtälje kommun hjälp av en digital robot för att hantera ansökningar om försörjningsstöd.

Det innebär att socialsekreterare kan lägga mindre tid på administration och istället fokusera mer på att hjälpa personer tillbaka till arbete.

Med den digitala roboten blir det möjligt att ansöka om försörjningsstöd digitalt. Utifrån de inlämnade uppgifterna gör roboten med snabba kalkyleringar en första bedömning om personen har rätt att få försörjningsstöd. Har personen rätt till stödet skickas ansökan vidare till en socialsekreterare. Socialsekreteraren kan istället lägga mer tid på att träffa klienten och hjälpa personen tillbaka till arbetslivet.

– Det sparar oerhört mycket tid för våra socialsekreterare med den minskade administrativa bördan. Egentligen gör roboten samma arbete som en människa skulle göra, med skillnaden att det sker betydligt mycket snabbare. Det är fortfarande en människa som i slutändan bedömer om personen ska få försörjningsstöd eller inte, säger socialdirektör Annica Blomsten.

Med e-tjänsten kan personer göra ansökan om försörjningsstöd när som helst på dagen. Personen som söker har möjlighet att följa hela sitt ärende i e-tjänsten och få information om ansökan, beräkning, beslut och utbetalning.