Hem Nyheter Så ska du se på arbetslivet efter corona

Så ska du se på arbetslivet efter corona

Publicerat av: Redaktionen

Hybridarbete, det vill säga möjligheten att kunna arbeta var man vill, kommer troligen att bli det nya normala, även efter att anställda säkert kan återvända till sina kontor.

Så ska du se på arbetslivet efter corona 2

Suzana Drakulic , Sverigechef på Citrix

Det är lätt att se fördelarna, men samtidigt är det tydligt att problem kring säkerhet har glömts eller ignorerats.

Teknik som gör det möjligt för anställda att arbeta utanför arbetsplatsen har funnits i årtionden. Många företag hade använt dem för att göra det möjligt för en liten del av sina anställda att arbeta på distans ibland. Men som svar på coronapandemin har de flesta tvingats flytta majoriteten av sina anställda till att arbeta hemifrån.

Hybridarbete kan sänka företagens kostnader då många företag under krisen har sett över sina fasta kostnader, inte minst när det gäller kontorshyra, IT och transporter. Det stärker också de anställdas privatekonomi. Vi kan klaga på Zoom-trötthet, men hybridarbete gör också att vi privatekonomiskt sparar en hel del pengar. Busskort, drivmedel, parkeringsavgifter, uteluncher och frappuccinos uteblir plötsligt.

De anställda har samtidigt blivit mer produktiva. Produktiviteten hade faktiskt gått ner de senaste 15 åren före coronapandemin, bland annat på grund av alla distraktioner vi utsätts för på kontoret.

Men en Citrix-undersökning bland 10 000 personer i sex länder visade att runt 70 procent upplever att deras produktivitetsnivå under pandemin varit minst lika hög som tidigare. Enligt samma undersökning uppger 72 procent av de tillfrågade att de jobbar minst lika många timmar när arbetet sker på distans. Detta beror bland annat på effektivare möten och en pendlingsfri tillvaro.

En annan fördel med hybridarbete i större skala är minskad miljöpåverkan. En studie vid University of Warwick visar att distansarbete två gånger i veckan sänker de anställdas pendlingsrelaterade koldioxidutsläpp med 40 procent. I USA skulle det årligen innebära att 214 miljoner ton koldioxid inte släpps ut i atmosfären – en bra början på klimatutmaningen att halvera utsläppen till 2030.

Distansarbete, med ökad frihet och flexibilitet, har också bidragit till en bättre balans mellan arbete och fritid, vilket 83 procent uppgivit. Det är lättare att ta en paus för att vila, träna eller meditera.

För arbetsgivarna finns också en fördel i att kunna anställa rätt personer baserat på kompetens och personlighet – oavsett var de bor. Det skapas också nya möjligheter för människor som i dag av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Att tröskeln till arbete blir lägre kan på sikt ge stora samhällsekonomiska effekter.

Omvänt gäller även att det vid fortsatt hybridarbete ges möjligheter för anställda att flytta långt bort med fortsatt anställning hos samma arbetsgivare. Nära fyra av tio kontorsarbetare kan tänka sig att flytta till en annan del av Sverige, eller utomlands, om det blir aktuellt med distansarbete även på längre sikt enligt en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Citrix.

Men omställningen till hybridarbete gick snabbt för att det blev ett måste, så snabbt att det blottade en helt ny uppsättning problem som måste åtgärdas. För många företag har hybridarbetet varit påfrestande. Inte bara när det gäller kultur, sammanhållning och kreativitet, men också ur ett säkerhetsperspektiv.

Många IT-avdelningar har under pandemin satt upp VPN-nätverk till de anställda på distans, men det finns en del säkerhetsrisker med detta. En enda stulen enhet kan ställa till med stor skada. Sårbarheten ökar och uppkopplingshastigheten blir lidande.

En lösning är molnbaserade digitala workspace-tjänster, som gör det möjligt att skräddarsy vilka appar som görs tillgängliga och nåbara i den anställdes webb-läsare. Det här sättet att jobba ger ökad säkerhet, tydligare överblick och snabbare dataöverföring med mindre bandbredd.

Arbetsgivarna har arbetat hårt med att få sin verksamhet på rull igen. Nu arbetar man med hur man kan utnyttja kraften i flexibiliteten på bästa sätt för att främja lönsamhet, hälsa och hållbarhet. Men låt det inte ske på bekostnad av säkerheten.

Suzana Drakulic
Sverigechef på Citrix

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>