Saab inhämtar kunskap om e-hälsa vid utveckling av IT-lösning för blåljusverksamhet

Nordic Medtest bistår med kunskap om nationell e-hälsa när Saab utvecklar IT-lösningar för ambulans, polis och räddningstjänst.

djdlgq8tcz9d4kshwlzmSaab erbjuder och utvecklar IT-lösningar åt blåljusmyndigeter och har nu anlitat Nordic Medtest för att få mer kunskap kring nationell e-hälsa. Informationen är viktig för Saabs arbete med att utveckla ett journalsystem för ambulans, polis och räddningstjänst.

Saabs affärsområde Support and Services erbjuder idag Paratus som är en produktfamilj för tjänster inom blåljusverksamhet. Även ett flertal landsting använder Paratus som stöd i ambulanssjukvården för exempelvis mobil navigation och informationsinhämtning vid utryckningar och elektronisk journalföring.

Nordic Medtest anlitas för att hålla en workshop kring RIVTA, ett regelverk för interoperabilitet och kommunikationsstandard inom svensk e-hälsa.

Att få jobba med Saab och ge stöd till Paratus är både roligt och utvecklande för Nordic Medtest. Paratus används idag av ambulans och räddningstjänst och uppdraget ger oss möjlighet att dela med oss av vår kunskap om nationell e-hälsa till flera aktörer än tidigare, säger Robert Magnusson, leveransansvarig på Nordic Medtest.

Nordic Medtest är en oberoende verksamhet som erbjuder tjänster, metoder och verktyg för testning och kvalitetssäkring av e-tjänster inom vård och omsorg.

 

 

Post Comment