Nära samarbete har underlättat sommaren i den akuta vården i Skåne
Hem HÄLSA Samarbetet mellan vårdcentraler och sjukhus har underlättat sommaren i den akuta vården i Skåne

Samarbetet mellan vårdcentraler och sjukhus har underlättat sommaren i den akuta vården i Skåne

Publicerat av: Redaktionen

Samarbetet mellan vårdcentraler och sjukhus har gjort stor skillnad för att hantera den tuffa situationen i akutsjukvården under sommaren.

Flera verksamheter väljer nu att fortsätta med de nya arbetssätt som man inledde inför semesterperioden.

Region Skånes medarbetare gör sitt yttersta för att erbjuda en tillgänglig, trygg och säker vård varje dag.

Sommaren är alltid särskilt utmanande med det höga trycket som uppstår i verksamheterna när många människor söker vård samtidigt som vårdpersonalen behöver semester.

– Sommaren har varit en utmaning och verksamheterna har behövt anpassa sitt arbete utifrån situationen. Än är det för tidigt att utvärdera sommaren, men vi har redan nu flera lärdomar att dra. Med närmare samarbete mellan medarbetare i våra olika verksamheter har vi kunnat utveckla nya samverkansformer, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Förstärkt samarbete och direktlinje till specialist

Inför sommaren förändrades en rad arbetssätt i nordvästra Skåne. Primärvårdens vårdcentraler och specialistvården vid Helsingborgs lasarett inledde ett tätare samarbete kring vårdsökande. Normalt sett brukar akuten ha runt 20 procent fler patienter på sommaren jämfört med resten av året.

– Även om sommaren periodvis varit extremt tuff ser vi en tydlig minskning av vårdsökande på akuten. Vi tror att det har mycket att göra med att vi förtydligade kontakten mellan vårdcentraler och sjukhus. Antalet personer som kom in till akuten har minskat med tio procent jämfört med de två föregående månaderna säger Marcus Larsson, tf verksamhetschef för akutsjukvården Skånes sjukhus nordväst.

Vårdcentralernas läkare fick ökad tillgång till stöd från specialistläkare på sjukhusen inför sommarperioden. Genom att snabbt få svar via telefon för diskussion kring sina patienter kan vårdcentralerna hantera fler sökande och behovet att remittera till akutmottagning eller specialistmottagning minskar. Arbetssättet med ”direktlinjen” har varit väldigt uppskattat i Primärvården.

– Det är viktigt att vi tar tillvara det goda samarbetet och de erfarenheter vi har från sommaren. Detta är ett stort steg framåt för att kunna erbjuda våra skånska invånare en mer tillgänglig och sammanhållen vårdkedja där man tas om han på rätt vårdnivåer och inte slussas runt i systemet, säger Emma Borgstrand, primärvårdschef i nordvästra Skåne.

Tid till specialist i stället för väntan på akuten

Vid Vårdcentralen Laröd vittnar nöjda läkare om att kontakten med akuten lett till bra diskussioner.

– Att konsultera specialistkollega har lett till att vi inte behövt hänvisa så många vidare till akutmottagningen. Detta är framtida arbetssätt som vi ska utveckla vidare för att erbjuda våra patienter bästa möjliga vård på rätt vårdnivå och utan onödiga remisser, säger Catharina Olsson, verksamhetschef Vårdcentralen Laröd.

Söktrycket på akutmottagningen på Centralsjukhuset Kristianstad, CSK, har varit ungefär som föregående sommar. Även här vittnar verksamheten om att det nära samarbetet minskat trycket på akuten.

Vid vårdcentralen Näsby i Kristianstad har man testat ett nytt arbetssätt under sommaren. Det innebär att patienter vid vårdcentralen kan erbjudas en tid på en mottagning på CSK vid så kallade subakuta fall. Det handlar om patienter som behöver vidare utredning och där det är medicinskt möjligt att vänta ett par dagar. I stället för att skickas med remiss till akuten där patienten kanske behövt vänta länge och övernatta får denne en tid hos en specialistläkare inom några dagar.

– Detta ska vi jobba vidare med och kommer fortsätta utveckla. Exempelvis har ögonmottagningen lyckats ta emot i princip alla så kallade subakuta patienter i sommar. Även barnmottagningen och gynmottagningar har periodvis klarat att erbjuda tider, säger verksamhetschef Linda Björklund vid vårdcentralen Näsby.

Ökad samverkan mellan sjukhus

Inom Skånes universitetssjukvård, Sus, lyckades man ordna 70 fler vårdplatser än sommaren innan pandemin. Förvaltningens sjukhus har också haft dagliga avstämningar.

– Min bedömning är att den tätare kommunikationen har lett till att fler patienter får rätt vård snabbare och på rätt plats, säger biträdande förvaltningschef Katarina Johnsson.

En komplicerande faktor under sommaren är covid-19. Pandemins första två somrar var relativt lugna. I år har antalet inlagda patienter motsvarat ungefär två vårdavdelningar vid Sus.
– Trots det otroligt anstränga läget har det gjorts ett fantastiskt arbete med att ge god vård till alla patienter med akuta tillstånd, liksom av patienter med tidskritiska tillstånd såsom cancer- och hjärtoperationer, säger Katarina Johnsson.

Skåningarna använder 1177

Under juli månad hade 1177.se nästan 1,2 miljoner besök i Skåne. Information om covid-19 och vaccination mot covid-19 har varit välbesökta liksom sidor om råd om egenvård för vanliga besvär, som halsfluss och ögoninflammation samt information kring borrelia. Många söker kontaktuppgifter till vårdmottagningar och information om hur man förnyar recept genom att logga in.

Nära samarbete har underlättat sommaren i den akuta vården i Skåne

Trots nästan 63 000 samtal under juni och juli har sjuksköterskorna på 1177 på telefon lyckats minska väntetiderna jämfört med förra sommaren. Samtalen handlar mest om feber och buksmärta och sjuksköterskorna har också sett en ökning av antalet samtal om covid-19.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>