Samtal om digitalisering och innovation

Coronapandemin har påskyndat utvecklingen av digitala lösningar och nya arbetssätt inom vården.

Samtal om digitalisering och innovation 1
Karin Thalén, Georg Engel, Daniel Forslund och Henrik Cederqvist i ett samtal om digitalisering och innovation.

Lyssna på Stockholms Sjukhem, Daniel Forslund och Cuviva i ett aktuellt och spännande samtal om digitalisering och innovation.

Hur driver vi utveckling utifrån patienternas behov, vad innebär nya digitala lösningar för vårdpersonalen och hur kan nya arbetssätt skapa trygghet, tillgänglighet och en mer effektivt planerad vård?

Det är några av de frågor som diskuteras i ett samtal om digitalisering och innovation i vården. I samtalet deltar sjukhusdirektör Karin Thalén och verksamhetschef Georg Engel från Stockholms Sjukhem, Daniel Forslund, ordförande för Region Stockholms Innovations- och utvecklingsutskott samt ordförande för SKR:s beredning för digitalisering, och Henrik Cederqvist, VD på Cuviva.