ScandiDos startar säljbolag i Frankrike inom kvalitetssäkring av modern strålterapi

ScandiDos AB (publ), ett världsledande företag inom kvalitetssäkring av modern strålterapi genom avancerade mät- och beräkningsmetoder samt noterat på First North, låter meddela att man nu satsar på ökad försäljning i Frankrike genom att starta ett eget säljbolag, ScandiDos SAS, i landet.

strålterapi
Görgen Nilsson, CEO ScandiDos

Frankrike är en av ScandiDos starka marknader i Europa och vi har en god installerad bas i landet. I bra samförstånd med distributören Bebig – Eckert&Ziegler, som varit ScandiDos distributör under den framgångsrika perioden, tar nu ScandiDos över befintlig och tidigare personal som därmed är väl insatta i produkt och marknad.

I Frankrike har man starka traditioner och regulatoriska krav vad gäller kvalitetssäkring i strålterapiprocessen vilket gör att vi har höga ambitioner även för Delta4Discover i Frankrike. Med starten av ScandiDos SAS i Frankrike så säkerställer vi nu och förstärker bearbetningen ytterligare av den franska marknaden.

Post Comment