Sensoris registrering av Antinitus i Nya Zeeland är genomförd

Sensori AB har, som publicerats 14 februari 2017, slutit avtal om distribution och försäljning med Tinnitus Relief NZ Ltd som är verksamt i Nya Zeeland.

Tinnitus Relief Store har, hos den Nya Zeeländska hälsomyndigheten Medsafe – Sensoris registrering av Antinitus i Nya Zeeland är genomförd 1New Zealand Medicines and Medical Devices Safety Authority (motsvarande Läkemedelsverket i Sverige), registrerat Sensoris produkt, Antinitus®. Försäljningen i Nya Zeeland av Antinitus® startar under mars 2017.

Tinnitus är ett aktuellt och växande terapiområde i Nya Zeeland. Tinnitus Relief Store har ett starkt fokus på hörselproblematik i Nya Zeeland och deras portfölj inkluderar ett flertal hörselprodukter.
Tinnitus Relief Store har utbildat sin personal och säljkår samt tagit fram presentationsmaterial för att frekvent bearbeta apotek, läkare och audionomer som kommer i direktkontakt med patienterna.
Helt i linje med Sensoris strategi att distribuera Antinitus® via lokala audionomer och apotek.

– Vi ser en ljus framtid för Antinitus och hoppas kunna ersätta några av de nuvarande behandlingsmetoder som finns här på Nya Zeeland med Antinitus plåster, säger audionomen Sophia den Breems och kollegan Francois Gillain från Tinnitus Relief Store.

”Vi på Sensori ser det som mycket positivt att vi nu har slutit avtal med Tinnitus Relief Store och att Antinitus® är registrerad och godkänd av den Nya Zeeländska myndigheten Medsafe – New Zealand Medicines and Medical Devices Safeety Authority. Tinnitus Relief Store har en specialiserad säljkår inom hörsel vilket ger en förhoppning om att det kommer att gå snabbt att få igång försäljningen i Nya Zeeland. Min bedömning är att Antinitus® passar väl för denna intressanta marknad och i Tinnitus Relief Stores produktsortiment” säger Tommy Rönngren, VD hos Sensori AB.