Sex års forskning och utveckling inom hälsoteknik sammanfattar med goda resultat
Hem NyheterForskning Sex års forskning och utveckling inom hälsoteknik sammanfattar med goda resultat

Sex års forskning och utveckling inom hälsoteknik sammanfattar med goda resultat

Publicerat av: Redaktionen

Resultat från den sexåriga forskningsprofilen ESS-H vid Mälardalens högskola (MDH) presenteras denna vecka.

Sex års forskning och utveckling inom hälsoteknik sammanfattar med goda resultat 3ESS-H (Embedded Sensor Systems for Health) gäller inbyggda sensorsystem som ska kunna följa hälsotillståndet hos människor.

– ESS-H är en forskningsprofil inom hälsoteknik som vi har byggt upp genom sex år, säger Maria Lindén, professor i hälsoteknik och projektledare för ESS-H. – Vi har utvecklat en viktig forskningsmiljö med över tjugo forskare vid MDH samt flera företagsdoktorander. Dessutom har vi utvecklat teknik som t ex ska kunna upptäcka brösttumörer och stroke med hjälp av mikrovågor, en mobilapplikation som både kan mäta och uppmuntra till fysisk aktivitet för ett hälsosammare liv och teknik för att upptäcka om förare är trötta eller okoncentrerade.

– Vi jobbar väldigt tillämpat med forskningen inom hälsoteknik och vårt viktigaste mål är att utföra forskning i samverkan med kommun, landsting och företag för att vår forskning ska vara till nytta för samhället. Det är vårt teamwork som gjort det möjligt att få fram bra resultat, säger Maria. – I ESS-H samverkar vi med 10-talet företag. Samverkan med företag gör att forskningen lättare kan nå marknaden och slutanvändarna.

– Hälsoteknik är ett stort område. I ESS-H ligger vårt fokus på att följa hälsotrender hos människor – överallt och närsomhelst, förklarar Maria. – Detta innebär utveckling av teknik för att följa hälsan hos de som är sjuka och gamla, t ex för att kunna diagnostisera och följa kroniska sjukdomar som hjärtproblem och diabetes. Vi utvecklar även teknik som hjälper olika yrkesgrupper, t ex monitorering av olika typer av förare för att upptäcka om de blir trötta eller okoncentrerade eller kontrollera så att man är nykter.

Sammanfattning av ESS-H 2013-2019:

 • Omkring 50 journalpublikationer, 150 konferenspublikationer, 12 böcker/kapitel, 5 patent, 6 doktorsavhandlingar och 7 licentiatuppsatser
 • Antalet forskare vid MDH har ökat från 9 till 25
 • Åtta nya professorer inom hälsoteknik – var och en är framstående internationella forskare
 • Samproduktiv forskning med 10 företag
 • Industriell forskarskola med 10 doktorander: ITS ESS-H
 • Fyra industriella doktorander inom ITS-EASY
 • Inbjuden att arrangera workshops vid den medicintekniska världskongressen (IUPESM) två gånger (2015 och 2018)
 • Internationellt och nationellt erkännande:
  • Maria Lindén har tilldelats Laura Bassi Award för sitt arbete med att etablera tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare, privat och offentlig sektor.
  • Maria Lindén har tilldelats Erna Ebeling’s Pris bland annat för sin forskning inom bärbara medicintekniska sensorsystem, hennes engagemang och nyttiggörande av hälsotekniska applikationer, och för hennes förmåga att bygga allianser mellan akademi och industri.

ESS-H finansieras av KK-stiftelsen med 36 miljoner kronor. De medverkande företagen satsar 30 miljoner kronor och MDH bidrar med 18 miljoner kronor. Totalt utgör detta en satsning på 84 miljoner kronor.

En forskningsprofil är en långsiktig strategisk satsning som innebär att forskare jobbar i nära samverkan med näringslivet. Det betyder ett ömsesidigt kunskaps- och kompetensutbyte mellan representanter från företagen och forskarna.

Forskningsprofilen består av flera underprojekt, och några exempel på verksamhet som bedrivs utgörs av:

System för prevention och monitorering av kroniskt sjuka:

Här utvecklas monitoreringssystem som kombinerar flera sensorer och kan följa deras värden över tiden (trendmonitorering). Exempel på viktig information utgörs av EKG, vikt, rörelseparametrar, och andning. Vissa parametrar följs i realtid, medan andra mäts mer sällan, t ex dagligen. Om avvikelser sker kan detta identifieras och åtgärder kan sättas in. Säker kommunikation är viktig i båda fallen, både ur den aspekten att data måste komma fram och för att informationen måste vara integritetsskyddad.

Mikrovågssystem för att avbilda mänsklig vävnad:

Här utvecklas ett system som ska kunna detektera brösttumörer och användas för att hitta en stroke. Forskningsarbetet fokuseras på att specialdesigna antenner och att utveckla beräkningsalgoritmer kring mikrovågornas väg genom vävnaden.

Beröringsfritt alkolås i fordon:

Ett av våra partnerföretag har lanserat ett beröringsfritt alkolås. Utvecklingen har skett bland annat genom ett nära samarbete mellan företaget och oss där tre olika företagsdoktorander varit verksamma. Två av dem har presenterat sina doktorsavhandlingar och därefter fortsatt sin verksamhet inom företaget, och en av dem håller som bäst på med sina forskarstudier.

Rörelseanalys och fallprevention:

Ytterligare ett viktigt område handlar om olika former av rörelseanalys. Rörelse kan mätas med accelerometrar och gyron, men även utrustning som vi redan idag bär med oss kan utnyttjas, t ex en smartphone. Fallsensorer används i stor utsträckning idag i vården, men om vi kan dra det ett steg till och kunna förutspå förhöjd risk för fall finns det mycket att vinna, både i minskat mänskligt lidande men även ekonomiskt. Samhällskostnaden för fallolyckor svarar för nära 25 miljarder SEK årligen (Rapporten Fallolyckor, MSB, 2012), vilket överstiger kostnaden för vägtrafikolyckor.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>