Sindor AB lanserar Dialog Appen, Appen som hjälper alla med diabetes!

Sindor AB lanserar Dialog.

Sindor AB lanserar Dialog Appen, Appen som hjälper alla med diabetes! 1Appen som hjälper alla med diabetes!

CE-märkt med insulinberäkning.

Det Stockholmsbaserade IT-företaget Sindor AB lanserar idag appen Dialog. I Sverige har över 500 000 personer diabetes typ 1 eller 2. Efter att företaget som låg bakom Diabetesgurun gick i konkurs har det inte funnits någon svensk app med insulinberäkning som kunnat ersätta detta, fram till nu.

Med appen kan du hålla god kontroll på din blodsockernivå, enkelt söka efter livsmedel och maträtter i den inbyggda livsmedelsdatabasen samt skanna matvaror för att beräkna ditt intag av kolhydrater. Andra funktioner är automatisk beräkning av insulindos baserat på dina personliga inställningar, eventuell fysisk aktivitet samt aktivt insulin. Du får varningar vid avvikande blodsockernivå, möjlighet finns även att studera trender och statistik mm.

Ett av målen med appen är att den ska vara överskådlig, lätt att använda samt säker och pålitlig. Har man barn med diabetes får man som förälder en pushnotis varje gång barnet loggar i Dialog, vilket ger en extra trygghet.

Appen finns för iPhone och inom kort även för Android och är CE-märkt.