Sjukhus i Wien förbättrar behandlingen av cancer

Wiens sjukhus (Wiener Krankenanstaltenverbund) har valt att behandla sina cancerpatienter med Elektas avancerade lösningar och mjukvara för strålbehandling.

Avtalet kommer att omfatta fyra Versa HD linjäracceleratorer och två Elekta Infinity linjäracceleratorer, efterladdare till brachyterapi, MOSAIQ onkologiinformationssystem och Monaco behandlingsplaneringssystem, tillsammans med långfristiga serviceavtal.Wiener Krankenanstaltenverbund

Installation kommer att ske vid två nya onkologiavdelningar i Wien – Krankenhaus Hietzing (KHR) och Sozialmedizinisches Zentrum Ost – Donauspital (SZO) – via ett långsiktigt samarbetsavtal mellan offentlig och privat verksamhet. All hårdvara och mjukvara kommer att levereras under de nästkommande 24 månaderna.

Enligt Ian Alexander, Elektas Chief Commercial Officer (CCO), stärker denna betydande order Elektas ledande marknadsställning i Österrike på lång sikt.

– I Österrike diagnosticeras närmare 40 000 personer med cancer varje år, och det är den näst vanligaste dödsorsaken i landet. Studier har visat att strålbehandling är en effektiv behandling av cancer, även om vi inte kan rädda livet på alla patienter. Vi är tacksamma över att kunna påverka den här statistiken och göra en insats för patienterna hos Wiener Krankenanstaltenverbund genom att förbättra eller rädda deras liv, säger Ian Alexander.

I Wiener Krankenanstaltenverbund återfinns samtliga sjukhus samt all äldrevård i Wien, och det är en av Europas största sjukhusaktörer. Wiener Krankenanstaltenverbund kommer att förvärva Elektas hårdvara och mjukvara via VAMED, ett ledande internationellt företag inom området planering, byggande och skötsel av komplexa offentliga sjukvårdsanläggningar. Elekta kommer att agera underleverantör till VAMED.

Post Comment