Sjukvårdsuppropet kallas till Hälso- och sjukvårdsnämnden

I en skrivelse till nämnden vill Socialdemokraterna bjuda in Stockholms Sjukvårdsupprop till nämnden för att informera om läget på regionens sjukhus.

Sjukvårdsuppropet kallas till Hälso- och sjukvårdsnämnden 1
Talla Alkurdi, Regionråd i opposition med ansvar över hälso- och sjukvård

– Socialdemokraterna har krävt ett krismöte med anledningen av vårdkaoset på våra sjukhus. Det har inte hörsammats av det blågröna styret. Nu kräver vi att de åtminstone lyssnar på vårdpersonalen. Därför kräver vi nu in Sjukvårdsuppropet bjuds in till nästa sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden, säger Talla Alkurdi (S), Regionråd i opposition med ansvar över hälso- och sjukvård.

Stockholms sjukvårdsupprop har den senaste tiden samlat över 19 000 anställda inom vården i Region Stockholm. Tillsammans har de fått in över 300 vittnesmål som beskriver hur patientsäkerheten hotas när vårdplatsbrist leder till att människor nekas vård och skrivs ut för tidigt.

Socialdemokraterna menar att det är av största vikt att vi som förtroendevalda med ansvar för hälso- och sjukvården lyssnar till den verklighet som personalen i hela Stockholmsvården beskriver. Vi är övertygade om att nämnden kan ta bättre beslut om vi också kan nå en gemensam bild av situaitonen inom vården. Kompetensförsörjningen är en av vårdens absolut största utmaningar, ska vi klara denna utmaning måste vi lyssna till personalen.

– Läget är ytterst allvarligt på våra sjukhus, nu behöver regionledningen visa ledarskap. Det minsta de kan göra är att sätta sig ned med vårdpersonalen och lyssna vad de har att säga, säger Talla Alkurdi (S), Regionråd i opposition med ansvar över hälsa och sjukvård.