Skåne Care utvecklar sjukvårdssystemet i Saudiarabien

Saudiarabien har en vision om att till 2030 gå från olje- till kunskapsnation.

Mikael Rosén från Skåne Care och Dr. Omar undertecknar avtalet som ska utvecka saudisk vård.

Hälso- och sjukvårdssektorn är en viktig del i omställningen. Jämlikhet, kvalitet och kostnadseffektivitet är ledord i den nya vårdmodellen. Skåne Care är Region Skånes vårdexportbolag och kommer att ta rollen som strategisk rådgivare till Saudiarabiens hälsomyndighet för att nå målet – bättre hälso- och sjukvård för alla.

Svensk sjukvård är en av världens bästa och intresset för den svenska modellen är stort. Skåne Care som ett offentligt bolag arbetar i enlighet med regeringens exportstrategi och nära svenska och internationella aktörer för att utveckla vårdexporten. Det nya samarbetet öppnar för kompetensutveckling och ökade intäkter i sjukvården som i sin tur skapar värde för vår personal och patienter här hemma.

Skåne Care har rollen som strategisk rådgivare till experter och förändringsledare på hälsoministeriet i Saudiarabien. Teamet bidrar till en lokal lösning med svenska inslag. Ansvaret för drift och genomförande vilar på Hälsoministeriet.

– Vi är otroligt glada och stolta för förtroendet som Skåne Care och svensk sjukvård har fått i och med kontraktet med Hälsoministeriet i Saudiarabien. Vi ser framemot att bidra med erfarenheter från den svenska modellen till detta viktiga förändringsarbete för en bättre hälso- och sjukvård för alla, säger Mikael Rosén, VD för Skåne Care.