Hem NYHETER Stenastiftelsen donerar tre miljoner kronor till Bris för ökad bemanning och stärkt lokal närvaro

Stenastiftelsen donerar tre miljoner kronor till Bris för ökad bemanning och stärkt lokal närvaro

Publicerat av: Redaktionen

Barn i utsatta situationer är än mer drabbade på grund av corona och de senaste veckorna har samtalen till Bris ökat med 20 %.

Stenastiftelsen donerar tre miljoner kronor till Bris för ökad bemanning och stärkt lokal närvaro 2

Kurativa samtal med Jonas. Foto: Bris.

När olika verksamheter stängs på grund av coronakrisen minskar barns möjligheter att träffa stödjande vuxna samtidigt som risken för våld och övergrepp i hemmen ökar.

Nu donerar Stenastiftelsen tre miljoner kronor till Bris, som därmed kan öka bemanningen i stödlinjen och stärka sin lokala närvaro genom att etablera en ”barnrättshubb” i Göteborg.

Donationen från Stenastiftelsen på tre miljoner kronor till Bris kommer att fördelas över åren 2020-2022. Pengarna innebär att Bris både kan förstärka stödlinjen tillfälligt och påbörja etableringen av Bris första ”barnrättshubb” som placeras i Göteborg – en långsiktig satsning på att arbeta regionalt mot segregation och utanförskap, och för att öka kunskapen om barnets rättigheter.

”Pengarna gör att vi kan ge fler barn stöd direkt via telefon, chatt och mejl, vilket behövs just nu. Barnrättshubbarna vill vi på sikt inrätta på fem orter. Via dem kommer vårt stöd närmare barnen och samtidigt blir de våra nav för en mobilisering av lokalsamhällena när det gäller barnets rättigheter”, kommenterar Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris.

Under coronakrisen är trycket på Bris högt och samtalen har ökat med 20 %. Barn som redan befinner sig i svåra situationer, med stor risk för psykisk ohälsa, riskerar att även drabbas av följderna av corona. Det kan handla om barn som växer upp med våld, med vuxna som dricker för mycket eller vuxna som själva mår dåligt. Ett av Bris uppdrag är att verka för jämlika uppväxtvillkor bland barn i Sverige. Samtidigt vet man att barn i socioekonomiskt utsatta områden, som ofta har behov av stöd, har betydligt lägre kännedom om Bris än andra grupper av barn.

”Samtalen till Bris vittnar om ökad utsatthet för våld och psykisk ohälsa i spåren av corona. Därför känns det angeläget att bidra till att stärka Bris kapacitet på kort sikt. Samtidigt vill vi stötta det viktiga långsiktiga arbetet, både för att möta coronakrisens framtida konsekvenser och för att påverka den ohållbara livssituation som skrämmande många barn i Sverige befinner sig i”, säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.

Sedan januari i år är barnkonventionen lag i Sverige och Bris arbetar för att barnkonventionen ska få fullt genomslag i samhället, så att varje barns rättigheter tillgodoses. I det arbetet är Bris regionala närvaro ute i landet central, och på Bris fem regionkontor tar man vara på kraften i kampen för ett bättre samhälle för barn.

Stenastiftelsen donerar tre miljoner kronor till Bris för ökad bemanning och stärkt lokal närvaro 3

Kurativa samtal med Sara. Foto: Bris.

Bris barnrättshubb i Göteborg ska på sikt bidra till en ännu starkare rörelse för barnets rättigheter, genom att driva påverkan för att förbättra livsvillkoren för barn, och särskilt barn i utsatta livssituationer. Kopplat till hubben kommer Bris kunna erbjuda föreläsningar, utbildningar och informationsinsatser.

Bris genomför varje år cirka 27 000 kurativa samtal via chatt, mejl och telefon. I stödverksamheten arbetar utbildade kuratorer enligt en beprövad och utvärderad metod. Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till att barn vänder sig till Bris och allvarsgraden i samtalen har ökat de senaste åren, många handlar om självmord, självskador och ätstörningar. Den psykiska ohälsan kan i många fall vara en konsekvens av att barnet utsatts för våld. Våld, övergrepp och kränkningar är i sig det tredje vanligaste skälet till att barn kontaktar Bris (efter psykisk ohälsa och familj- och familjekonflikter).

”Stöd till forskning och verksamheter som gagnar barn och ungas livsmöjligheter är ett av Stenastiftelsens fokusområden och i april donerade vi medel till tre forskningsprojekt som alla syftar till att motverka sociala förutsättningars inverkan på individers utvecklingsmöjligheter,” tillägger Madeleine Olsson Eriksson.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>