Studenter fick ta emot Axlagårdspriset 2022
Hem NYHETER Studenter fick ta emot Axlagårdspriset 2022

Studenter fick ta emot Axlagårdspriset 2022

Publicerat av: Redaktionen

Fem studenter från specialistutbildningen för sjuksköterskor med inriktning mot palliativ vård på Högskolan Väst har tilldelats utmärkelsen Axlagårdspriset 2022.

Samtliga studenter har nominerats av sina handledare och bedömts av en jury av ämnesexperter.

Högskolan Väst nominerade tre examensarbeten till Axlagårdspriset som delas ut av Axlagården Umeå Hospice AB. De delar ut 6 priser till examensarbeten som har en tydlig profil mot vård av personer i livets slutskede.

Studenter fick ta emot Axlagårdspriset 2022

Beatrice Hofflander och Elin Strand från Högskolan Väst fanns på plats för att berätta om sitt examensarbete. Foto: Mats Kärnestad, Axlagården Umeå Hospice AB

Högskolan Väst är en av få högskolor/universitet som har en specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning mot palliativ vård. Alla de nominerade examensarbetena har skrivits inom ramen för den specialistutbildningen.

Alla nominerade arbeten har granskats av en jury bestående av ämnesexperter inom området. Samtliga de tre nominerade arbeten från Högskolan Väst och Institutionen för hälsovetenskap har premierats med 2022 års Axlagårdspris. Prisutdelningen genomfördes i Umeå den 7 december i samband med Axlagårdens 30-årsjubileum, där författarna till examensarbetena gavs möjlighet att presentera arbetet samt motta ett diplom och pris.

De prisbelönade arbetena från Högskolan Västs studenter är:

Camilla Hansson och Carina Alfredsson, (2021). Sjuksköterskors upplevelser av existentiella samtal med patienter i sen palliativ fas. Handledare Maria Rönnerhag, Högskolan Väst.

Syftet med arbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av existentiella samtal med patienter i sen palliativ fas. En systematisk litteraturöversikt av 19 artiklar med kvalitativ metod och med utgångspunkt i metaetnografisk metodför analys genomfördes. Examensarbetet håller en god och hög kvalitet metodologiskt och har ett intressant resultat med beskrivande teman som berör existentiella samtal vilket har klinisk relevans, samt bidrar till kunskapsutvecklingen inom området palliativ vård, vård i livets slutskede och hospicevård inom så väl regional- som kommunal kontext. Examensarbetet innefattar implicit innovativa aspekter och kan inspirera till utveckling av nya och personcentrerade arbetssätt för god palliativ omvårdnad. Examensarbetet är direkt applicerbart i den kliniska vardagen inom såväl allmän som specialiserad palliativ vård.

Beatrice Hofflander och Elin Strand, (2022). Ibland når vi inte ända fram – Sjuksköterskors erfarenheter av att lindra oro och ångest hos patienter i palliativt skede. Handledare Håkan Nunstedt, Högskolan Väst.

Syftet med arbetet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att lindra oro och ångest hos patienter inom specialiserad palliativ vård.

Elin Strand och Beatrice Hofflander, som båda arbetar som sjuksköterskor inom palliativ vård, har undersökt ett angeläget område och utmaning för sjuksköterskor och övrig vårdpersonal; hur sjuksköterskor kan lindra oro och ångest hos patienter inom specialiserad palliativ vård. Elin och Beatrice har intervjuat 12 sjuksköterskor vilka alla arbetade inom specialiserad palliativ vård. Intervjuerna har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Arbetet är gediget framskrivet och håller en god vetenskaplig nivå med ett tillförlitligt resultat som har hög trovärdighet och som också är tydligt överförbart till sjuksköterskors vardagliga arbete med patienter som lider av oro och ångest inom palliativ vård.

Rasha Mian, (2022). Kulturens betydelse vid omvårdnad i livets slutskede – En intervjustudie med sjuksköterskor i specialiserad palliativ vård. Handledare Åsa Rejnö, Högskolan Väst.

Syftet med arbetet var att belysa sjuksköterskan erfarenhet av kulturens betydelse vid omvårdnad av patienter i livets slutskede inom specialiserad palliativ vård. För examensarbetet har Rasha genomfört en empirisk studie där hon intervjuat 12 sjuksköterskor vilka alla arbetade inom specialiserad palliativ vård. Intervjuerna har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Arbetet håller en god och hög vetenskaplig kvalitet, är metodologiskt väl genomfört och har ett intressant resultat med stor klinisk relevans inom både allmän och specialiserad palliativ vård, inom såväl kommunal som regional vård. Rasha har i sitt arbete tagit ett lite innovativt grepp på ämnet genom att belysa kulturens betydelse vid omvårdnad av patienter i livets slutskede inom specialiserad palliativ vård som fenomen, det vill säga att det är omvårdnadens betydelse i vård, där sjuksköterskan och patienten har olika kulturell bakgrund som har belysts.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>