Svensk och norsk ambulans i unikt samarbete

I veckan kopplade den svenska och norska ambulansen ihop sina kommunikationssystem för att kunna hjälpa varandra.

På bilden ses personal från ambulansen Särna, Bengt Olsson och Ola Jönsson samt ambulansen Drevsjö som möts på gränsen mellan Sverige och Norge.

”Genom att ta del av varandras anrop kan vi samverka med varandra oavsett om ambulansen som kommer fram till patienten är norsk eller svensk. Det ger oss möjlighet att hjälpa patienter effektivare”, säger Ola Jönsson från ambulanssjukvården i Region Dalarna.

Genom att använda det norska kommunikationssystemet Nødnett och det svenska kommunikationssystemet Rakel tillsammans förbättras det gränsöverskridande samarbetet och krisberedskapen stärks. Sammankopplingen gör det också möjligt för personer som bor nära den norska gränsen att få snabbare hjälp.

– Förberedelsearbetet har pågått länge och vi är glada att vi äntligen är i drift, säger Ola Jönsson.

Det är första gången som två länder ger varandra möjlighet att samverka i varandras kommunikationsnätverk. Möjligheten att koppla ihop systemen har varit tekniskt möjligt sedan 2016 och sedan dess har man förberett för implementering.