Svenska Läkaresällskapet lanserar global hälso-podd!

Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa i samarbete med SLS Kandidat- och underläkarförening lanserar en podd om global hälsa och hållbar utveckling.

Svenska Läkaresällskapet lanserar global hälso-podd! 1Podden riktar sig till alla som vill lära sig mer om ämnet global hälsa. Inbjudna experter delar med sig av sin expertis på ett lättförståeligt sätt – för att så många som möjlighet ska kunna ta del av innehållet.

– Vi ser ett ökat intresse för ämnet global hälsa särskilt bland yngre läkare vilket är glädjande, säger Helena Frielingsdorf, initiativtagare till podd-satsningen samt ordförande i SLS kommitté för global hälsa. Genom vår podd vill vi dela med oss av kunskap och tillgängliggöra den för fler, det är allas vår framtid det handlar om.

I det första avsnittet möter vi Sir Michael Marmot, världens kanske mest kände socialepidemiolog, som berättar om hur social ojämlikhet påverkar hälsa samt Helen Clark, tidigare premiärminister i Nya Zeeland och tidigare ledare för United Nations Development Program. Tillsammans med Helena Frielingsdorf, ordförande i SLS kommitté för global hälsa samt Anna-Theresia Ekman, ordförande i SLS Kandidat- och underläkarförening, diskuteras hälsan i världen samt vilken roll forskare, politiker och civilsamhället har i policyarbetet samt vilka hinder som finns för förbättrad global hälsa.

– I kommande avsnitt fortsätter vi att diskutera konkreta åtgärder för att förbättra hälsoläget globalt samt tips på hur läkare, studenter och civilsamhälle kan bidra till att uppnå målen i Agenda 2030, säger Anna-Theresia Ekman, ordförande i SLS Kandidat- och underläkarförening.