Sveriges seniorer är aktiva på nätet, läser nyheter digitalt och använder sociala medier – och läser fortfarande reklambladen

I motsats till vad många kan tro, är Sveriges seniorer vana och flitiga användare av internet, sociala och digitala medier.

Närmare 7 av 10 av Sveriges seniorer (55 år och äldre) använder sociala medier och internet flera gånger om dagen. Det visar den nya undersökningen SeniorBarometern, i vilken Smart Senior ”tar tempen” på fler än 7 000 medverkande seniorer och deras digitala medievanor.

Vidare visar undersökningen att Sveriges seniorer använder sig av sociala medier för att hålla kontakt med vänner, familj och släkt samt för att följa med i olika intressegrupper. Var fjärde senior skickar mejl dagligen.

–        Vi kan nu definitivt avliva myten om seniorer som okunniga om datorer, internet och ny teknik, och ovilliga att använda digitala och sociala medier. Denna undersökning visar precis motsatsen. Seniorer är mycket aktiva på nätet, vilket är en stark signal till medier, e-handlare och andra aktörer som vill nå denna målgrupp – Sveriges köpstarkaste grupp, säger Mathias Lang, VD, Smart Senior.

Sveriges köpstarkaste målgrupp

Idag har Sverige cirka 3 miljoner invånare som är äldre än 55 år, och gruppen växer. Uppskattningsvis 70 procent av den privata förmögenheten finns här, och en klar majoritet av köpkraften. De flesta är skuldfria och äger sina hem. De står för 70 procent av köpkraften, äger 75 procent av alla aktieportföljer och två tredjedelar hävdar att ”istället för att spara hela livet ska pengarna användas för att njuta livet”.

I senaste undersökningen SeniorBarometern har Smart Senior frågat fler än 7 000 seniorer (55 år eller äldre) i Sverige om deras medievanor, internetanvändning och om och hur de använder sig av digitala och sociala medier.

Seniorer använder sociala medier flera timmar i veckan

Två tredjedelar av seniorerna använder sig av sociala medier. Facebook toppar överlägset listan över mest använda (92 procent), följt av Instagram (47 procent) och WhatsApp (22 procent). Men även LinkedIn, SnapChat och Pinterest används.