Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket väljer IT-förvaltning från Visma

När Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, upphandlade applikationsförvaltning och utveckling av sitt verksamhetssystem föll valet på Visma.

– Vi ser en ökad efterfrågan bland myndigheter på effektiva IT-stöd från IT-leverantörer med kompetens och förståelse för verksamheten, säger Andreas Hjalmarsson, försäljningsdirektör på Visma Consulting.tlv

TLV har ett ärendehanteringssystem som ger verksamheten IT-stöd för handläggning av läkemedelsärenden och förbrukningsartiklar. Systemet består av tre hörnstenar: ärende- och dokumenthantering, ett produktregister med cirka 20 000 läkemedel samt ett leverantörsregister med läkemedelsföretag och dess ombud.

– Det här uppdraget är ett viktigt led i TLV:s strategiska satsning för ökad förvaltningskompetens och minskande kostnader för IT-drift och förvaltning. Uppdraget omfattar Visma Consultings kärnkompetenser: förvaltning av kritiska verksamhetssystem, dokument- och ärendehantering, läkemedelshantering och offentlig sektor. Vi är glada över att TLV har givit oss detta förtroende, säger Andreas Hjalmarsson.

 

Post Comment