Tandvårdsjournaler tillgängliga via nätet från 1 oktober

Från den 1 oktober kommer patienter hos Folktandvården i Uppsala län att kunna ta del av sina tandvårdsjournaler via nätet.

Tandvårdsjournaler tillgängliga via nätet från 1 oktober 1
Från den 1 oktober kan patienter hos Folktandvården i Uppsala län läsa sina tandvårdsjournaler via 1177:s e-tjänster.

I ett första steg kan patienterna läsa journalanteckningar och se bokade besök ända tillbaka till 2004.

– Vi hoppas att många patienter ska använda sig av den här möjligheten. Man får på ett enkelt sätt tillgång till information om sin egen munhälsa och kan då bli mer delaktig i beslut om rekommendationer om egenvård och eventuell behandling, säger cheftandläkare Pia Gabre.

För att ta del av sin tandvårdsjournal loggar man in på 1177.se. E-legitimation krävs.