Tekniska lösningar ger engagerade patienter

I Uppsala har man gått i bräschen för att införa ett journalsystem via nätet. Johanna Hultcrantz är produktchef på Cambio, företaget som levererar tekniska lösningarna som gör detta möjligt.

– Uppsala var först ut med att vilja publicera journaler för patienten och eftersom de redan använde sig av Cambios journalsystem var det naturligt att de vände sig till oss. Vi var mycket glada över möjligheten att få göra tolkningen av en rättighet som funnits så länge.

Som patient har man alltså haft rätten att läsa sin journal länge, men tidigare var det ganska besvärligt att beställa sådana utdrag.Tekniska lösningar ger engagerade patienter

– Vi har hjälpt till tekniskt med att införa en plattform som nås via nätet, men det här även inneburit en omställning i vårt tankesätt, berättar Johanna Hultcrantz.

Tidigare har vårdgivare varit företagets primära målgrupp, men nu när även patienter är användare av systemen har företaget fått tänka lite annorlunda.

– Vi har breddat vår portfolio och ändrat den interna forskningen vi gör. Tidigare har vi följt och intervjuat vårdpersonal, men nu gör vi även samma sak med patienter och anhöriga.

I och med att Uppsala startade arbetet med journal via nätet har Cambio alltså inriktat sitt arbete på att få såväl vårdgivare som patienter att känna sig hemma i systemen. Ett uttryck som kommer upp ofta är ”patient engagement”. Forskning visar att en patient som äger sin egen problembild och är informerad och engagerad i sin behandling har kortare vårdtid och färre återbesök.

– Vi vill hjälpa vårdgivaren att erbjuda en patientcentrerad vård, med betydelsen att patienten också kan vara en producent och konsument av vårddata. Vi som leverantörer av IT-lösningar har fått hjälpa samhället att stärka patienterna och vårdgivarnas dagliga arbete, förklarar Johanna Hultcrantz.

I framtiden ser Johanna Hultcrantz hur deras lösningar fortsätter att utvecklas i takt med att vården utvecklas. Ett exempel är hur man ska integrera information som kommer från de olika medicinsktekniska hjälpmedel som används mer och mer.

– Vi försöker proaktiva och tänka på vad nya tekniker och hjälpmedel kan leda till. Det kommer alltid att finnas oförutsedda effekter, men vi vill vara så beredda som möjligt, för att underlätta för vårdgivare och patient, avslutar Johanna Hultcrantz.

Post Comment