Testerna i Danmark pågår med ändrad tidsplan
Hem NYHETER Testerna i Danmark pågår med ändrad tidsplan

Testerna i Danmark pågår med ändrad tidsplan

Publicerat av: Redaktionen

Testerna i Danmark – projektet pågår

Testerna i Danmark pågår med ändrad tidsplan 2Testfasen av vårt medicineringssystem i Danmark pågår sedan sju månader tillbaka. Testerna inleddes med att placera MedimiSmart hos patienter men konsortiet och kommunerna valde efter några veckor att byta testmiljö. Bytet av testmiljö innebar att MedimiSmart placerades i kommunernas lokaler och har därefter hanterats av kommunens personal. Genom att ”spegla” riktiga patienters dosering och använda riktiga mediciner har testerna effektiviserats avsevärt.

Ändrad tidsplan

Konsortiet har tillsammans med TIM-kommunerna av flera olika anledningar bestämt att skjuta fram tidsplanen några månader. Förändringen innebär att medicinhanteringssystemet kommer att testas hos patient från och med september för att därefter gradvis utökas. Målsättningen är att 100 patienter skall använda MedimiSmart från januari-februari 2019. Slutevaluering av projektet planeras att äga rum under juli till september nästa år. Detta innebär att vi i jämförelse med den ursprungliga tidsplanen skjuter fram den cirka 5-6 månader.

Skäl till ändrad tidsplan

Ett viktigt skäl till den ändrade tidsplanen är att testerna initialt genomfördes ute hos patient vilket inte var lämpligt med tanke på att medicinhanteringssystemet är mycket komplext och inte tidigare testat i sin helhet ute hos patient. Genom att byta testmiljö har testerna effektiviserats avsevärt eftersom det har gått fortare att åtgärda fel i medicinhanteringssystemet. Det ska framhållas att flertalet patienter var intresserade av och nöjda med MedimiSmart.

Ett annat skäl är att utbildningsmaterial och manualer behöver revideras och utbildningar genomföras eftersom MedimiSmart och Flex-systemet uppdaterats.

Vad gäller MedimiSmart fanns det en del svagheter i form av buggar i software, samt ett antal elektronik- och mekanikproblem. Bland annat har vi haft en del problem med kassetterna då vissa mediciner på grund av sin storlek och form fastnat. Vi har tagit fram en ny design av kassetterna och ändrat apotekets packningsrutiner.

Vi förväntade oss en hel del problem initialt med tanke på att medicinhanteringssystemet är tämligen avancerat och att flera aktörer skulle samverka. Idag är vi mycket nöjda med att vi lyckats åtgärda flertalet fel på mycket kort tid. Felprocenten vid dispenseringar är nu nere på sådana nivåer att vi bedömer att Medimi®Smart kan placeras ut hos patienter från och med september.

Varför uppstod problem med MedimiSmart?

Bolaget har kontinuerligt analyserat varför fler problem än förväntat uppstod i samband med implementeringen av MedimiSmart. Slutsatsen är att utvecklingsarbetet fram till sommaren 2017 inte genomfördes på ett tillfredsställande sätt och gick för snabbt. Vidare beslutades efter Bornholms-studien att implementera ytterligare funktioner i MedimiSmart. Detta stod inte i paritet med de resurser bolaget hade till sitt förfogande varpå många nya funktioner installerades på ett bristfälligt sätt. Dessutom bidrog tidspress till att MedimiSmart inte testades i tillräcklig omfattning.

MedicPen har löst problemen

Sedan drygt ett år tillbaka har MedicPen drivit utvecklingen av MedimiSmart på ett mer metodiskt sätt vilket är ett resultat av att bolaget rekryterade en mycket erfaren CTO. Tillsammans med de övriga personerna i teamet, vilka har lång och gedigen erfarenhet, fick vi under hösten kontroll över utvecklingsarbetet, dokumentation och testrutiner. Därefter vidtog arbetet med att åtgärda de brister som upptäcktes samt inte minst prioritera vilka funktioner som ska implementeras i MedimiSmart.

Bolaget har lyckats åtgärda problemen och vi har goda förhoppningar om att genomföra implementeringen i Danmark på ett framgångsrikt sätt. Det bör återigen understrykas att teamet som arbetat med teknisk utveckling och produktion har gjort ett fantastiskt jobb!

Sverige

Förutsättningarna skiljer sig förhållandevis mycket mellan Danmark och Sverige. Vi har en god bild av hur en introduktion av MedimiSmart bör ske i Sverige och bolaget för därför samtal med några presumtiva samarbetspartners. Vi avser att återkomma under andra halvåret med en uppdatering kring hur arbetet fortskrider på den svenska marknaden.

USA

Vi har nu en bra bild av de regulatoriska förutsättningarna inför en introduktion i USA. Vi kan konstatera att MedicPen i princip kan sälja MedimiSmart i USA när vi genomgått ett förhållandevis enkelt förfarande med FDA..

Den första MedimiSmart skickades till vår amerikanska samarbetspartner Chordas Inc i april i år. Därefter har vi genomfört tekniska anpassningar samt tagit fram erforderliga dokument och manualer tillsammans med samarbetspartnern. Vi kommer nu att tillsammans med Chordas Inc. marknadsföra MedimiSmart i syfte att finna lämpliga distributörer/samarbetspartners och presumtiva kunder.

Investerarträffar

Vi avser att genomföra några investerarträffar i egen regi under hösten där vi bjuder in MedicPens aktieägare. Träffarna kommer att genomföras på 3-4 olika platser i Sverige. Syftet är att dels att ta del av aktieägarnas tankar och funderingar, dels att demonstrera Medimi@Smart.

Instagram

MedicPen har nu ett Instagram-konto där vi med jämna mellanrum kommer att publicera bilder och korta texter (medicpen_ab). Syftet är att aktieägarna ska få en inblick i det arbete som utförs i bolaget.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>