TioHundras vårdkedjor i internationellt forskarfokus

TioHundrasTioHundra AB och International Foundation for Integrated Care bjuder in till en spännande förmiddag om integrerade vårdkedjor i internationellt och lokalt perspektiv.

I ett treårigt projekt, finansierat med EU-medel, har forskare knutna till International Foundation for Integrated Care studerat integrerade vårdkedjor i olika europeiska länder.

Ett av delområdena för studien rör psykisk hälsa. Här valdes Norrtälje och TioHundra AB ut som ett exempel på en nytänkande organisation, som formats med fokus på patientperspektivet och den sammanhållna vårdkedjan. Forskarna har också kommit att intressera sig för den unika TioHundramodellen i stort.

Projektets slutrapport, där också delarna som berör Norrtälje och TioHundra finns med, kommer att presenteras vid International Conference on Integrated Care i Barcelona 23-25 maj.

Som en del i arbetet med slutrapporten kommer nu två ledande företrädare för projektet, Dr Viktoria Stein och Dr Nick Goodwin, till Norrtälje för att dela med sig av sina resultat och ta del av TioHundra AB:s erfarenheter av att utveckla och arbeta med integrerade vårdkedjor.

Välkommen att medverka!

Seminariet hålls i Folkets hus i Norrtälje tisdagen den 22 mars kl 8.30-11.30. Under förmiddagens pass presenterar TioHundra AB sitt arbete med integrerade vårdkedjor. Föredragshållare är Peter Graf, VD, och Ann-Catrine Englund, verksamhetschef för psykiatrin i TioHundra.

Post Comment