Hem NYHETERE-HÄLSA Tolv gånger fler videobesök på vårdcentralerna – succé för appen Alltid Öppet

Tolv gånger fler videobesök på vårdcentralerna – succé för appen Alltid Öppet

Publicerat av: Redaktionen

Under 2020 har digitala vårdbesök genom Region Stockholms egen app ”Alltid Öppet” ökat i raketfart.

Tolv gånger fler videobesök på vårdcentralerna – succé för appen Alltid Öppet 3Totalt ökade videobesöken med 1 259 %, och möjligheten till digitala vårdbesök har under året lanserats även på samtliga akutsjukhus, inom psykiatrin och på många specialistmottagningar. Överlägset flest, nästan 418 000 videobesök, har gjorts på vårdcentralerna (husläkarmottagningarna), en ökning med 1 094 %.

– När pandemin ökade i våras ställde många vårdgivare om till att erbjuda digital vård i en högre utsträckning för att minska smittspridningen. Tack vare detta kunde många patienter upprätthålla sin kontakt med vården på distans, och för vårdcentralerna ökade t.ex. antalet videobesök med över 1 000 %. Pandemin har utmanat vården på väldigt många sätt, men för vårt mål om en digifysisk vård har pandemin varit en katalysator för en viktig och långsiktig utveckling mot en god och nära vård med hög tillgänglighet, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd.

Under pandemin har inte bara vårdcentraler utan också många delar av specialistvården börjat erbjuda digitala vårdbesök.

Teknik som redan fanns på plats i vissa delar av vården har snabbt kunnat spridas till nya vårdområden. Mer än var fjärde stockholmare har nu appen ”Alltid Öppet” installerat i sin telefon, och nya funktioner som chatt, tidsbokning och digitala kallelser lanseras inom kort.

– Den snabba digitala utvecklingen i vården är inte bara en effekt av pandemin, utan ett resultat av ett mångårigt strategiskt arbete för en sjukvård som är både fysisk och digital. Appen Alltid Öppet lanserades redan 2018, och under 2019 lade vi grunden för en mer digifysisk vård genom att besluta om en digital vårdgaranti. Jag är särskilt glad över att patienter inom psykiatrin, patienter med kronisk sjukdom och de som tillhör de största riskgrupperna har kunnat bibehålla vårdkontinuiteten med teknikens hjälp. Exempelvis har digitala vårdbesök på akutsjukhusen nästan 70-faldigats, alltså en ökning med över 7 000 procent, säger Daniel Forslund (L), ordförande i Region Stockholms innovations- och utvecklingsutskott.

Tabell: Videobesök januari-november
Vårdgren 2019 2020 % förändring
Akutsomatik 289 20 608 7 031%
Primärvård 35 706 481 432 1 248%
varav husläkarmottagningar 34 996 417 710 1 094%
Psykiatri 456 54 507 11 853%
Geriatrik 0 9
Övrig sjukvård 758 4 315 469%
Övrigt 146 4 829 3 208%
Totalt 72 351 983 410 1 259%

Beslut tagna under året för att underlätta digitala vårdbesök

Vårdval specialiserad fysioterapi taget i februari: https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/avtalsutskottet/2020-02-05/7-revidering-av-forfragningsunderlag-for-vardvalsomradet-specialiserad-fysioterapi.pdf

Vårdval primärvårdsrehabilitering taget i juni: https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/avtalsutskottet/2020-06-03/7-revidering-av-forfragningsunderlag-av-vardvalsomradet-primarvardsrehabilitering.pdf

Vårdval logopedi taget i oktober: https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/avtalsutskottet/2020-10-07/8-revidering-av-forfragningsunderlag-for-vardvalsomrade-logopedi-med-avseende-pa-digitala-vardmoten.pdf

Vårdval sexuell hälsa taget i december: https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/avtalsutskottet/2020-12-02/6-revidering-av-forfragningsunderlag-for-vardvalsomradet-sexuell-halsa.pdf

Vårdval specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom taget i december: https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/avtalsutskottet/2020-12-02/7-revidering-av-forfragningsunderlag-for-vardvalsomradet-specialiserad-rehabilitering-vid-langvarig-smarta-och-utmattningssyndrom.pdf

HSN beslut i december – tillfälligt beslut gällande vårdkontakter på distans med anledning av covid-19 (detta avser ffa specialistvård): https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/2020/201215/6-tillfalligt-beslut-gallande-vardkontakter-pa-distans-med-anledning-av-covid-19.pdf

HSN beslut i december – tillfälligt beslut gällande vårdkontakter på distans m.m. inom närsjukvården med anledning av cobid-19 (detta avser ffa primärvård och annan närsjukvård): https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/2020/201215/7-tillfalligt-beslut-gallande-vardkontakter-pa-distans-m.m.-inom-narsjukvarden-med-anledning-av-covid-19.pdf

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>