TV-spel för bättre mental hälsa bland äldre

Mental hälsa har länge varit ett omdiskuterat ämne, inte minst då problemet finns bland alla åldersgrupper och kan orsaka en hel del problem, inte bara för individen utan även för närstående.

TV-spel för bättre mental hälsa bland äldre 1Bland äldre finns det en mängd sjukdomar som kan försämra ens liv och utöver det har du även den allmänna mentala skärpan som drastiskt kan försämras. Tänk om spel kunde motarbeta detta?

Minnesträning med spel

Att stimulera hjärnan är otroligt viktigt oavsett åldern, men det blir än mer aktuellt för äldre som kan drabbas av en mängd olika sjukdomar som kan försvåra ens liv. Faktum är dock att det inte nödvändigtvis behövs medicinska lösningar för att förebygga vissa av riskerna. Spel, lek och social interaktion har visat sig fungera otroligt väl för att träna ens hjärna.

Exakt vilka specifika spel som kan förbättra ens kognitiva förmåga är svårt att säga, eftersom du ofta hitta mindre aspekter i en enorm mängd spel. Stereotypa exempel vore att spela något som Wordfeud, som låter dig bilda ord och går att likna med en modern version av Alfapet. Vill man istället arbeta med sifferminnet så är Sudoku ett alternativ.

Det är dock inte alla som gillar de traditionella spelen. Du kan istället prova på något som Roulette, ett sifferbaserat spel som kräver en hel del tankeförmåga när du räknar på odds för de olika alternativen. Det går idag att spela det enkelt på ett online casino där en del av strategin ligger i att räkna ut de smartaste insatserna och hur du bör placera dessa.

Spel mot demens

När man talar om kognitiv förmåga och spel så dyker ofta ämnet demens upp. Sjukdomen är otroligt skrämmande oavsett vilken grad det handlar om och kan drastiskt sänka livskvalitén hos den som drabbas. Faktum är att man nu för tiden börjar kolla på att använda spel, framförallt tv-spel, mot demens och andra sjukdomar som påverkar den kognitiva förmågan.

Det här har man bland annat testat genom att låta äldre sitta och spela under varierande perioder. Det visar sig att spel kan förbättra ens simultanförmåga. Det här säger inte mycket om huruvida det faktiskt kan motverka demens, en sjukdom med en hel del faktorer involverade, men det är ett positivt tecken på vad det kan ge.

Det här är dock inte första gången man använder spel som utgångspunkt. Man har tidigare gjort studier som visar på att den som spelar Super Mario 64, ett nu ganska gammalt tv-spel, har bättre minne och i allmänhet bättre hjärnhälsa. De resultaten menar man kan vara till hjälp i forskningen om Alzheimers. Anledningen till att man valde just det spelet var för att det kräver att man kartlägger världen man spelar i och man måste orientera sig för att ta sig vidare, något som stimulerar ens minnesförmåga.

Det är därför värt att prova på att spela på nätet, eller tv-spel om du föredrar det. Oavsett ens ålder så är det alltid aktuellt att förbättra sitt minne och ens simultanförmåga, så det är ett gott råd även för yngre.