Ulla Gerdin tilldelas Bengt I Lindskogs språkpris 2019

Ulla Gerdin belönas med Bengt I Lindskogs språkpris 2019 för sina förtjänstfulla insatser i utveckling av den svenska hälso- och sjukvårdens fackspråk

Ulla Gerdin tilldelas Bengt I Lindskogs språkpris 2019 1
Ulla Gerdin mottagare av Bengt I Lindskogs språkpris 2019. Foto: Privat

Motivering: ”Ulla Gerdin, legitimerad sjuksköterska, har under många år varit en frontfigur i arbetet med korrekt terminologi och vårdat språk i Sveriges hälso- och sjukvård. Utifrån sitt yrke som sjuksköterska har hon haft stor förståelse för verksamhetens behov av konsistent terminologi. När sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut fanns var Ulla initiativtagare till projektet Spriterm som bl.a. gav ut skriften Metoder och principer i terminologiarbetet. Med denna och andra skrifter ledde hon arbetet med ett konsistent medicinskt fackspråk som en grundpelare för välstrukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården. Hon startade den nationella termkonferensen, som varje höst samlade terminologi- och språkintresserade till livliga diskussioner och utbildningstillfällen. När SPRI lades ner flyttade Ulla till Socialstyrelsen, där hon utvecklade en terminologiverksamhet som kommit att ha stor betydelse för det medicinska fackspråket i Sverige. Hon fortsatte att driva termkonferenserna där. Ulla har också genom sitt yrke och sitt terminologiintresse varit aktiv i utvecklingen av omvårdnadsinformatiken nationellt och internationellt”.

Prisutdelningen kommer att äga rum vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 12 november 2019. Pristagaren belönas med 30 000 kronor.