Uppsala släpper inte taktpinnen – vill bli ledande på e-hälsa
Hem HÄLSAREPOTAGE Uppsala släpper inte taktpinnen – vill bli ledande på e-hälsa

Uppsala släpper inte taktpinnen – vill bli ledande på e-hälsa

Publicerat av: Redaktionen

Videomöten på distans, digitala egenvårdstjänster, stöd för mobila team och en ännu vassare Journal via nätet. Det är några av de åtgärder som ska göra Uppsalaregionen ledande inom svensk e-hälsa.

Louise Arodén Arvidsson, chef för enheten för e-hälsa vid Landstinget i Uppsala län, tycker att förutsättningarna är goda för att nå målet. Sedan lång tid tillbaka har det funnits ett starkt intresse för e-hälsa hos den politiska ledningen, betonar hon, och landstinget ligger redan i dag i framkant av utvecklingen.

– Våra politiker såg tidigt digitaliseringen som ett sätt att skapa nytta för både vården och patienterna, och vågade därmed ta snabba kliv. Vi

Uppsala släpper inte taktpinnen – vill bli ledande på e-hälsa 1

Louise Arodén Arvidsson, chef för enheten för e-hälsa vid Landstinget i Uppsala län, tycker att förutsättningarna är goda för att nå målet att Uppsalaregionen ska bli ledande inom e-hälsa.

har också ett antal kunniga eldsjälar bland personalen som driver på utvecklingen. Det är förklaringen till varför vi kommit så långt när det gäller integration av vårt vårdinformationssystem Cambio COSMIC till de nationella e-hälsotjänsterna, säger Louise Arodén Arvidsson.

 

Och nu höjer man alltså ribban ytterligare. Målet att bli ledande i landet på e-hälsa finns uttryckt i den regionplan som landstinget antagit tillsammans med Regionförbundet i Uppsala län inför den kommande regionbildningen vid årsskiftet.

– Enligt planerna ska regionfullmäktige anta en e-hälsostrategi i februari 2017. Just nu diskuteras vad ledande inom e-hälsa innebär och hur detta ska kunna mätas, säger Louise Arodén Arvidsson.

Nätjournalen plogade vägen

Landstinget i Uppsala län har en lång tradition inom e-hälsoområdet. För många är utvecklingsarbetet starkt förknippat med den tjänst som idag kallas för Journal via nätet. När idén väcktes för snart 20 år sedan fanns det inga lagliga förutsättningar för detta. Men landstinget drev fram förändringar och 2012 blev det möjligt för länsinvånarna att ta del av journaluppgifter via nätet. Andra vårdgivare följde efter och idag har 16 av 21 landsting och regioner öppnat upp journalen för sina patienter via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

– Ingen annan e-hälsotjänst har varit lika omdebatterad och uppmärksammad som denna. Man kan säga att nätjournalen plogade vägen för införandet av andra e-hälsotjänster i vårt landsting. Att det blivit en sådan framgång tror jag också beror på att utvecklingsarbetet har pågått inom ett EU-projekt med externa medel, samt att införandet utvärderats vetenskapligt, säger Louise Arodén Arvidsson.

Många nya funktioner

Hon berättar att Uppsalas variant av Journal via nätet ständigt fylls på med nya funktioner. Idag visas 17 olika informationsmängder, jämfört med i snitt tre hos övriga vårdgivare. Bland annat visar man upp information tio år bakåt i tiden, från och med när Cambio COSMIC infördes.

Förra året införde landstinget också tjänsten ”Patientens noteringar” som gör det möjligt för en patient att elektroniskt kommentera det som står i journalen. Kommentarerna hamnar inte direkt i journalen utan lagras separat, och vårdpersonalen är inte skyldig att leta rätt på eventuella kommentarer.

– Jag ser ”Patientens noteringar” i första hand som ett verktyg för patienten, ett slags minneanteckningar som underlättar vid läkarbesöket. Vi är det enda landsting som infört denna möjlighet hittills, säger Louise Arodén Arvidsson.

En annan tjänst är att patienten kan dela journalinformation med anhöriga och också utse ett ombud som får läsa all information. Nästa satsning är att journaler inom vissa delar av psykiatrin ska bli tillgängliga för patienterna via nätet. Här inväntar man dock en nationell samsyn i frågan innan man går vidare.

Ett mål som förpliktigar

Louise Arodén Arvidsson ser fram emot den kommande utvecklingen inom e-hälsoområdet i regionen. Att bli ledande på e-hälsa är ett mål som förpliktigar.

– Tittar man framåt så är e-besök det hetaste. Det är ju inte alltid som det behövs ett fysiskt möte mellan läkare och patient Jag tror att detta är något som kommer starkt framöver, säger hon.

Hon nämner också e-hälsolösningar som gör att patienten tar ett större ansvar för sin egen hälsa, som till exempel självmonitorering via nätet. Andra utvecklingsområden är stöd för mobila team inom primärvård och hemsjukvård.

– Det finns många tankar inför framtiden. Den grundläggande idén är att öka patienternas delaktighet i sin egen vård och att underlätta personalens vardag, till exempel genom att integrera så många lösningar som möjligt i vårddokumentationssystemet COSMIC, säger Louise Arodén Arvidsson.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>