Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: Projekt kring samordnad hjälp till barn och unga med psykisk ohälsa förlängs

Projektet med de så kallade SIMBA-teamen i Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn förlängs till 31 december 2018.

Under tiden ska förslag tas fram om hur verksamheten kan omhändertas efter projekttidens slut. För att finansiera barnpsykologernas fortsatta medverkan i teamen skjuter nämnden till 1,2 miljoner kronor.

SIMBA-teamen är ett samarbete mellan första linjens primärvård (vårdcentraler) och kommunernas elevhälsa och socialtjänst. Via teamen kan barn och ungdomar så snabbt som möjligt få rätt vård och hjälp samordnat. Teamen får konsultativt stöd från barn- och ungdomspsykiatrin och andra typer av specialistverksamheter inom Västra Götalandsregionen.

Januari – mars 2018 togs 301 barn och ungdomar om hand av teamen. 222 av dem behandlades inom teamen och 79 utanför. Av de barn som behandlats av teamen är 39 i åldern 6 – 9 år, 73 i åldern 10 – 12 och 110 i åldern 13 – 18 år.

Projektet startade 2016 och teamen finns på fyra vårdcentraler i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Sluttid för projektet var tidigare satt till 30 juni 2018.

(SIMBA: Samverkansorganisation för den nära vården I Mellersta Bohuslän och Ale.)