Verizon: Fem anledningar till varför företag behöver ha mjukvarudefinierade nätverk
Hem KRÖNIKA Verizon: Fem anledningar till varför företag behöver ha mjukvarudefinierade nätverk

Verizon: Fem anledningar till varför företag behöver ha mjukvarudefinierade nätverk

Publicerat av: Redaktionen

[KRÖNIKA] Många av våra större kunder står inför ett skrämmande dilemma.

Verizon: Fem anledningar till varför företag behöver ha mjukvarudefinierade nätverk 2De har aldrig tidigare tvingats vara så kvicktänkta och kreativa som nu, då de ständigt möter snabba förändringar inom sina viktigaste affärsområden. Expansionen av företagens IT-ekosystem, med större molnanvändande och en enorm ökning av applikationer och enheter som följd, komplicerar deras förmåga till flexibilitet. Inte minst på grund av att deras IT-infrastrukturer ofta inte är anpassade till snabba förändringar.

Det är denna paradox som driver på det snabba anammandet av mjukvarudefinierade nätverk (SDN). I vår senaste studie, baserad på intervjuer med 165 ledande IT-chefer, fann vi att 15 % av organisationerna redan utnyttjar denna nya teknik eller just har börjat använda den. Men den viktigaste aspekten är att förnyelsetakten ökar snabbt och inom två år väntas SDN användas av 57 % av organisationerna.

Denna statistik är en tydlig återspegling av vad vi hittills har sett på marknaden, med företag som berättar för oss att större smidighet i sina affärsmodeller kommer att vara nyckeln till deras överlevnad.

Vi ser framför allt fem gemensamma drivkrafter för förändring:

  1. Innovationen sinkas på grund av bristande skalbarhet i nätverk

Vår senaste studie visar att nästan en av två organisationer (49 %) framhäver behovet av skalbar nätverksfunktionalitet som den allra viktigaste utlösande faktorn för ta in SDN. Denna statistik är föga överraskande – våra kunder behöver ett flexibelt nätverk för att stödja sina verksamheter, i takt med varje instans försöker att reagera ännu snabbare på förändrade branschförhållanden.

Detta innebär en stor utmaning. I nästan alla tänkbara branscher försöker organisationer stödja ett ständigt ökande antal applikationer och enheter, då de kontinuerligt adderar nya funktioner till sina produkter och tjänster. Ofta står nätverkskapacitet och komplexitet i vägen för detta imperativ.

SDN erbjuder en potentiell lösning på detta problem. Det erbjuder ett sätt att centralt hantera nätverksfunktionalitet och implementera ändringar av applikationer över flera enheter från en enda knutpunkt, vilket kraftigt minskar den tid som krävs för en smidig förändringsprocess.

  1. Nya marknadsmöjligheter kräver höga hastigheter

I slutändan måste alla IT-strategier baseras på de önskade affärsmässiga resultaten för att vinna konkurrensfördelar. På en marknad där möjligheterna blir allt mer flyktiga, kommer de att gå förlorade om innovationer och förändringar inte anammas snabbt.

Detta är en viktig drivkraft för SDN-adoption. Det faktum att SDN är ett centralt, policybaserat sätt att hantera IT-tillgångar innebär att organisationer lättare kan moderniseras. Varje ny applikation eller iteration kan rullas ut från mitten, med enheter som automatiskt konfigurerar sig själva via en länk tillbaka till kontrollenheten och baserat på de nyinställda riktlinjerna.

  1. Företag förväntas kunna förnya sig snabbt

Våra kunder poängterar vikten av smidighet och flexibilitet för att kunna förbättra sina tjänster över hela verksamheten. Snabb implementering av SDN ses som en annan viktig drivkraft för förnyelse.

Att möjliggöra snabba förnyelser för varje enskild affärsenhet är helt avgörande. I många av de företag vi arbetar med är det inte ovanligt att olika avdelningar, oberoende av varandra, försöker förnya t ex sina egna IT-funktioner, bara för att upptäcka att detta inte är möjligt i företagets befintliga IT-infrastruktur. För användare som utanför sina arbetsplatser inte kan komma åt on-demand-tjänster kan detta vara både frustrerande och begränsande.

I det här sammanhanget stödjer SDN ytterligare organisationens kapacitet för innovationer, då det erbjuder en praktisk lösning på nätverkskomplexiteten som annars kan hämma både nytänkande och förändring.

  1. Säkerhetsproblem hämmar kreativiteten

I en värld där organisationer aldrig har varit mer medvetna om cybersäkerhet och ökade hotnivåer, hämmas deras förnyelsetankar av rädslan att drabbas av större cyberbrott. Företag oroar sig för att alltför snabba förändringar ökar deras sårbarhet för eventuella attacker.

SDN kan förbättra företagens säkerhet, såväl tekniskt som praktiskt. För det första är helt slutna nätverk som bär krypterad trafik i sig säkrare än företagens traditionella nätverkslösningar. Dessutom erbjuder SDN organisationen möjlighet att implementera applikationssäkerhet i användarnas virtuella miljöer.

På så sätt kan företag bättre hantera sin IT-säkerhet, samtidigt som de kan fokusera på och arbeta med de förnyelseprocesser som de så desperat behöver.

  1. Effektivitet är viktigt för långsiktigt upprätthållande av innovation

Även om möjligheten till snabba innovationsprocesser är en avgörande princip för många organisationer i vår nya föränderliga värld, så är det inte billigt. Att experimentera med nya applikationer och testa nya produkter och tjänster är extra kostsamt för företag med trögrodda och omoderna IT-infrastrukturer.

I och med att SDN kan hanteras från ett och samma ställe elimineras behovet av individuell enhetskonfiguration för varje ny applikationsiteration. Men en ännu större långsiktig möjlighet kan vara att se SDN-adoption som ett första steg mot nätverksförändring, för ett smidigare inträde in i framtiden.

Ladda gärna ner vår senaste undersökning för att läsa mer om det framväxande SDN-landskapet.

Text: Mark Hollman, Chef för SDN/NFV Product Marketing vid Verizon Enterprise Solutions

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>