VibroSense söker anslag från Horizon 2020-programmet och ingår samarbete med fransk diabetesklinik

VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) avser att ansöka om cirka 2,5 miljoner Euro i bidrag från EU-kommissionens Horizon 2020-program för att möjliggöra genomförandet av fler studier än planerat.

VibroSense kommer också inleda ett samarbete med en stor diabetesklinik i Frankrike VibroSense söker anslag från Horizon 2020-programmet och ingår samarbete med fransk diabetesklinik 1där en större studie skall göras på patienter med typ 2-diabetes. Horizon 2020-ansökan kommer att lämnas in i mitten på januari och besked väntas inom cirka fyra månader. Den planerade studien i Frankrike kommer genomföras oavsett bidragsansökans utfall.

VibroSense kommer att ansöka om cirka 2,5 miljoner Euro i form av ett fas 2-bidrag inom Horizon 2020-programmet. Målsättningen är att med hjälp av anslaget finansiera fler studier än planerat på diabetes typ 1- och 2-patienter i såväl Sverige som utomlands. Fyra kliniker har gett positivt förhandsbesked.

En av klinikerna som kommer delta är Clinic of Endicrinology vid sjukhuset Hotel Dieu Creusot i Frankrike. Studien skall fokusera på diabetes typ 2 och är avsedd att ledas av en välrenommerad diabetesforskare, Dr Nizar Albache, som även är ordförande i MENA (Middle East and North Africa)-regionen inom IDF (International Diabetes Federation).

VibroSense erhöll i maj 2015 50 000 Euro i ett fas 1-bidrag från Horizon 2020. Bolaget ansökte därefter om ett fas 2-bidrag, vilket avslogs eftersom det inte rymdes inom kommissionens budgetram. VibroSense Dynamics har valt att återigen ansöka om ett fas 2-bidrag, inte minst eftersom bolaget fick ett så kallat ”Horizon 2020 Seal of Excellence”, vilket innebär att den avslagna ansökan uppfyllde samtliga kriterier för att erhålla bidrag.