Atea är huvudparter på mötesplatsen arrangeras för alla verksamheter inom offentlig sektor, stat och kommun.