Om IT-Hälsa

IT-Hälsa.se är en webbtidning/site. Vi belyser, tre områden de är Friskvård, Hälsovård samt Sjukvård. Där forskning, teknik och IT är utgångspunkten.

Vi står som en informatör och oberoende granskare i gapet mellan tekniken och healthcare. Utifrån frågeställningar om hur dessa har, kan och borde närma sig varandra, då vi skriver om arbetsverktyg,  metoder, om aktuell forskning och teknikens utveckling inom hälsovård.

IT-Hälsa finns alltså som en hjälpande hand, en inspiration och som en kritisk granskare i förhållandet mellan hälsovård och digitalisering. Mellan teknik och vård. Vi pratar, debatterar, frågar och ser på statistik.

Syfte
IT-Hälsa ska hjälpa aktörer inom hela hälsovården att förhålla sig till IT och hur IT kan användas på bästa sätt inom Friskvården, hälsovården samt Sjukvården. Webbsiten ska också inspirera, granska och finnas till för läsarens behov och frågor.

För vem
IT-Hälsa riktar sig till alla som jobbar med IT inom hälsovård. Vi tror också att tidningen är av intresse för personer med andra roller och inflytande i hälsans värld.

Hur vi arbetar
IT-Hälsan är en oberoende webbaserad tidning som producerar material utifrån redaktionens egna prioriteringar och val. Våra intäkter kommer från annonser, sponsoravtal och samarbeten. En sponsor är en aktör som vill vara med och stödja oss dels genom att lämna ekonomiskt stöd, dels genom att regelbundet själv bidra med material i olika former som publiceras på nättidningen. Allt sponsorrelaterat material är noga märkt för att undvika tveksamheter hos läsaren om vem som är avsändare.

 

Annika Guldroth
Ansvarig utgivare, Affärschef
Mobil: 073-041 62 34
Mejl: annika@it-hälsa.se

Alexander Guldroth
KAM, Affärsutvecklare
Mobil: 070 -975 40 82
Mejl: alexander@it-hälsa.se

Besöksadress:
IT-Hälsa.se/aha IT-Media AB
Kungsgatan 37, 7tr 111 34 Stockholm


Om ni vill nå redaktionen med era pressmeddelanden eller nyheter mejla till:
redaktionen@it-hälsa.se