List/Grid Forskning Subscribe RSS feed of category Forskning

Stor skillnad med hembaserat hjärtsviktshjälpmedel

I ett pilotprojekt inom TioHundra, där man har testat det digitala hjälpmedlet Optilogg, har sjukhusinläggningarna av hjärtsviktspatienter minskat med 36 procent. Dessutom känner ...

Effektivare metod att hitta förträngda kranskärl

Forskning visar att en tunn tryckledare enklare än dagens kranskärlsröntgen kan avgöra vilka kärl som ska behandlas vid hjärtinfarkt. Resultaten har presenterats i den högt ...

Woman in Red-kampanjen har i 12 år delat ut stipendier till forskning på kvinnohjärtat

Årets stipendiater är: Med.dr. Kasper Andersen, Uppsala Akademiska Sjukhus för sitt projekt om könsskillnader. Det är efter hård ansträngning med Vasaloppet vad gäller rytmrubbningar ...

SYLF presenterar kartläggning om dimensioneringen av AT-platser

Antalet AT-platser ökar, men alldeles för sakta för att tillgodose behovet bland nyexaminerade läkare. Detta visar rapporten ”Den som väntar på en AT väntar för länge” ...

Vad hindrar digitaliseringen av vården? Ny rapport med visioner och stoppklossar

Digitaliseringen förändrar område efter område av våra liv. I den annars så högteknologiska vården går det däremot förvånansvärt trögt – trots att IT skulle kunna ...

Ny klinisk studie från Hong Kong bekräftar minskade infektioner för långtidsanvändare

En nyligen genomförd, oberoende  klinisk studie från Hong Kong bekräftar att Bactiguard-belagda urinvägskatetrar reducerar antalet sympotomatiska kateterrelaterade urinvägsinfektioner ...

Analysguiden – Stärker kassan för framtiden

CLS breddar marknaden genom att öppna för användning av bolagets produkter vid behandling av tidig prostata-cancer med metoden FLA. CLS, har utvecklat systemet TRANBERG och metoden ...

Kontinuerlig glykosmätning (CGM) minskar A1C och hypoglykemi hos diabetespatienter

Dexcom presenterar den första och enda kontrollerade studien med slumpmässigt urval som enbart fokuserar på nyttan av kontinuerlig glukosmätning (CGM) för diabetespatienter som ...

Senzime rapporterar en första utvärdering från den kliniska prövningen

Senzime AB rapporterar en första utvärdering från de kliniska prövningarna på Northshore University, Chicago, USA – del av University of Chicago Pritzker School of Medicine. ...

Antidepressiva ökar risken för benbrott och dödsfall hos äldre

En ny studie visar att höftfrakturer fördubblades för äldre som använder antidepressiva. Vad vi inte får läsa är att höftfrakturer ökar dödligheten ofantligt. 20 procent ...
© 2017 AHA IT-Media AB All rights reserved.