List/Grid Forskning Subscribe RSS feed of category Forskning

Svenska landstings digitala kontaktytor behöver utvecklas

Detta visar en studie, ”Sjukvårdens digitala kontaktytor”, från det internationella management- och IT-konsultbolaget BearingPoint som har undersökt 13 digitala kontaktytor mellan ...

Sämre syn innebär risk för spänningsvärk i nacken

Det finns ett direkt samband mellan försämrad syn och värk i nacke och skuldra. Det visar forskning inom Region Örebro län. Studien som har gjorts visar att personer med synnedsättning ...

​Kan klipp minska förlossningsskador

I mitten av juni startar EVA ­– en stor forskningsstudie som ska visa om ett specifikt klipp i slidöppningen under förlossning med sugklocka kan minska allvarliga bristningar. ...

Stora utmaningar väntar om Sverige ska bli bäst på e-hälsa

Den 18 maj släpptes den andra utgåvan av Philips årliga rapport Future Health Index. I år har studien gjorts i 19 länder där man har kartlagt befolkningens och vårdpersonalens ...

Koppling mellan kronisk inflammation och fibromyalgi banar väg för bättre diagnostik och behandling

Fibromyalgi har länge setts som ett psykosomatiskt tillstånd utan tydlig biologisk förklaring. Nya forskningsrön visar nu att drabbade kan ha en kronisk inflammation både i centrala ...

Publicering av klinisk studie i British Journal of Dermatology

Den australiensiska studien som tidigare presenterades på World Congress of Cancers of the Skin, som visar att Nevisense kan tidigarelägga upptäckten av malignt melanom med tre månader ...

Patienter med livmoderhalscancer får mer skräddarsydd behandling

Forskningsresultat vid Universitetssjukhuset Örebro kan förbättra behandlingen för patienter med livmoderhalscancer. Forskaren Louise Bohr Mordhorst har i sin avhandling tittat ...

EU’s nya regelverk för medicintekniska produkter förbättrar patientsäkerhet och moderniserar offentlig sjukvård

Efter över 4 års arbete, har EU nu antagit ett nytt regelverk för unik identifiering av medicintekniska produkter samt för in vitro-diagnostik. Unique Device Identification (UDI) ...

En av världens mest kända psykologer: ”ADHD existerar inte – bara ett påhitt”

Jerome Kagan är psykologiprofessor på ett av de mest prestigefyllda universiteten i världen, Harvard University. Han anses även vara en av världens bästa psykologer. I själva ...

Primärscreening av HPV leder till stora förändringar inom screeningverksamheten

Nya rekommendationer från 2015 innebär att cellprover analyseras för humant papillomvirus (HPV) vid gynekologisk cellprovskontroll. I januari 2017 fastställdes även ett nationellt ...
© 2017 AHA IT-Media AB All rights reserved.