List/Grid IT-lösning Subscribe RSS feed of category IT-lösning

Ålder för åtkomst till journal på nätet sänks till 16 år

Regionstyrelsen beslutade att sänka åldern för åtkomst till journal på nätet från nuvarande 18 års ålder till 16 års ålder. – Det här är en viktig tillgänglighetsfråga. ...

Nottingham City Hospital, Storbritannien, väljer RayStation

Nottingham City Hospital i Storbritannien har valt RayStation som nytt dosplaneringssystem till sin strålterapiavdelning. Avdelningen behandlar patienter med Elektas linjäracceleratorer ...

Fujitsu World Tour 2017 ”Tema: Digitalisering”

 IT-Hälsa besökte Fujitsu World Tour 2017 när den mellanlandade i Stockholm. Totalt omfattar den inte mindre än ett 20-tal besök i städer runt om i världen. Mer än 20 000 ...

Artificiell intelligens ska effektivisera vården

Sigma är en del av nätverket Microsoft AI in Health Partner Alliance, som skapats av Microsoft för att sjukvården ska kunna dra nytta av alla nya tekniska möjligheter som Artificiell ...

Egen närvaro i Sverige

Vendlets direktör, Peter Maindal, har länge haft en önskan om egen närvaro på den svenska marknaden. ”VENDLET-systemet har sålts av en distributör i Sverige under många år. ...

Arbeta tillsammans med oss, via videolänk!

Är du leg psykolog eller leg psykoterapeut och intresserad av att använda Instant Therapy appen för eget bruk. För att erbjuda dina klienter tid via videolänk? Och/ eller är ...

Elever prisade för digitala lösningar på hälsoproblem

  goIT är ett program där ungdomar i åldrarna 14–18 på ett lekfullt sätt introduceras till programmering och IT-design. Eleverna har fått lära sig att identifiera samhällsproblem ...

Nordic Medtest aktör inom test och kvalitetssäkring av vårdens IT-system

Nordic Medtest har på några få år gått från ett spännande projekt till en etablerad aktör inom test och kvalitetssäkring av vårdens IT-system och är nu på plats som en central ...

Elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort

Införandet av e-frikort innebär mindre administrativ hantering för vårdpersonalen samtidigt som det underlättar för patienterna. Samlar stämplar elektroniskt Kostnaderna hanteras ...

Träffa flerspråkiga läkare online – Daqatra

Nu lanseras Sveriges första digitala vårdcentral som tacklar de språkliga och kulturella skillnaderna i vården. Daqatra vänder sig mot den multietniska målgruppen i Europa med ...
© 2017 AHA IT-Media AB All rights reserved.