Qinshift är ledande inom OpenEHR
Hem QINSHIFT Qinshift är ledande inom OpenEHR

Qinshift är ledande inom OpenEHR

Publicerat av: Redaktionen

[HÄLSOPARTNER] Qinshift är ett företag som använder banbrytande tekniska lösningar som AI och LLM för att lösa dagens och morgondagens utmaningar inom bland annat hälsosektorn.

Ett område som i mer eller mindre alla tider varit ett problem när det kommer till sjukvården.

Det är både sett till behandlingsmetoder som medicinering och olika former av proaktivt arbete för att i tidigast möjliga mån kunna upptäcka, behandla och förebygga olika sjukdomar eller diagnoser är den gemensamma nyttan av all data som varje vårdgivare, region och land samlar in.

Qinshift är ledande inom OpenEHR

Hansa Andersson, VP Growth industries på Qinshift Sweden

För precis som i Sverige så har alla länder olika regelverk som tydligt definierar hur patientinformation ska hantera och hur dess data får delas och med vilka. Detta har alltid varit ett ämne för debatt men under Covid-19 pandemin så blev ämnet om möjligt än hetare och allt oftare uppe för diskussion än tidigare. För om läkare och forskare med flera på ett säkert och enkelt sätt kan få tillgång till så mycket, anonymiserad, data om patienter och sjukdomar samt lokala behandlings- och medicineringsresultat som möjligt skulle de kunna korta tiderna för att ta fram vaccin och troligen både bromsa men även med tiden bota flera sjukdomar samt i ett tidigt skede kunna begränsa framtida pandemier.

En lösning, vilket även är den i särklass smartaste, heter OpenEHR vilket är en öppen standard för hälsoinformation som stödjer utbyte och interoperabilitet mellan olika informationssystem, applikationer och plattformar. EHR är en akronym för Electronic Health Records eller Elektroniska patientjournaler på svenska och grundandet för den övergripande organisationen OpenEHR går ända tillbaka till 2003.

Lösning på stark frammarsch

OpenEHR är en ideell organisation som publicerar tekniska standarder för en EHR plattform tillsammans med domänutvecklade kliniska modeller Qinshift är ledande inom OpenEHRför att definiera dess innehåll. De huvudsakliga arkitektoniska byggstenarna omfattar den patientcentrerade, delade journalen, framtidssäkrade data och kliniskt processtöd. Där allt som publiceras bygger på antingen fria Apache 2.0- eller CC-BY-licenser.

Trots att det alltså gått mer än 20 år sedan organisationen grundades så är det först nu under senare år som vi börjar se en mer global spridning av de lösningar och standarder som OpenEHR presenterar och för att bättre förstå nyttan av desamma så fick IT-Hälsa möjligheten att prata med Hansa Andersson, VP Growth industries på Qinshift Sweden.

 • Qinshif är ett förhållandevis ungt företag men med äldre rötter. Företaget grundades nämligen genom en tjeckisk ägare köpte upp sju olika företag, varav två var Svenska i form av Seavus och Stratiteq. Dessa bolag blev Qinshift vars namn faktiskt är en typ av lek med ord då första delen Qin motsvarer ordet Kin som representerande gemenskap eller samhälle och så ordet shift eller förändring vilket tillsammans ger QinShift – samhällsförändring. Vi är i dag ett företag som är verksamma inom flera områden och mot olika branscher men fokus denna gång ligger så klart på den allt viktigare hälsosektorn, berättar Hansa.
 • OpenEHR har nu funnits i ett par decennier och som oftast när det gäller mer globala standarder och mål så tar ett sådan arbete tid. I detta fall så är det dessutom flera regelverk och efterlevnadskrav som ska efterföljas. Men under senare år, och delvis påskyndad av pandemin så har vi sett stor steg framåt där allt fler stora aktörer börjar följa och basera sitt arbete och certifiera sig enligt OpenEHR. Exempel på detta är NHS i England och ser vi till hemmaplan och Sverige så är redan Region Stockholm klara och ytterligare sju Regioner tittar på lösningen vilket känns mycket roligt säger Hansa.

Fördelar med EHR

Digitala patientjournaler, EHR, har flera fördelar men för att förstå vikten av lösningen så har vi valt att lyfta fram några av dessa:

 • Förbättrad patientvård – Med digitala patientjournaler får vårdgivare alltid tillgång till komplett och ständigt uppdaterad patientinformation som i sin ligger till grund för bättre och mer korrekta beslut för ett effektivare och personifierad vård.
 • Effektivitetsvinster – Med en korrekt implementerad EHR lösning effektiviseras hantering av journaler vilket minimerar tiden för att logga in, uppdatera, läsa av eller dela dess information vilket frigör tid och minimerar eventuella problem för såväl vårdgivare som vårdtagare.
 • Kommunikations- och informationsutbyte – Med en standardiserad EHR lösning så underlättar kommunikationen och informationsutbytet mellan vårdgivare där data kan delas i realtid vilket ger en snabbare och mer korrekt vård.
 • Minimera fel – Genom att kombinera EHR lösningar med olika tilläggstjänster så kan potentiella felkällor minimeras och patientsäkerheten ökas. Detta genom att systemet kan upptäcka och varna för potentiella läkemedelsinteraktioner av negativ art, upptäcka och poängtera allergier med mera.
 • Högre säkerhet – På samma vis kan EHR plattformar kompletteras med gedigna, integrerade, säkerhetslösningar som skyddar känslig information och patienternas integritet.
 • Ökad vårdkvalitet – Tack vare EHR system kan vårdgivare snabbt, enkelt och korrekt spåra och övervara varje patients framsteg eller eventuella bakslag så de alltid kan göra direkta anpassningar och förbättringar i behandlingsplanerna. Addera här minimerade fel, ökad effektivitet och mer eller mindre i realtid uppdaterade patientjournaler så kan vårdkvalitén ökas.
 • kostnadsoptimering – Tack vare minimerade fel och ökad effektivitet så kan de totala sjukvårdskostnaderna minskas.
 • Bättre forskningsunderlag – Tack vare de stora, unifierade, datamängder som EHR ger upphov till kan forskare få en bättre och snabbare förståelse för sjukdomar och framtagning av korrekt medicin.

Vad som till detta är extra viktigt att bära med sig är att det, precis som med mer eller mindre samtliga digitala plattformar och system, finns olika EHR lösningar och dessa behöver inte vara direkt kompatibla med varandra. Det är även detta potentiella problem som var anledningen till att Open EHR grundades – att ta fram allmänna, öppna, standarder som sedan olika programtillverkare kan och bör följa för att data ska gå att utbyta på ett korrekt sätt och när det kommer till Sverige så är just Qinshift den enda certifierade partner till OpenEHR.

 • Att komma fram till en gemensam standard för informationsutbyte och även säkerställa skyddet av data samt de olika efterlevnadsregler som måste följas är enormt viktigt. För om vi inte riktigt kan garantera att vi jämför ”äpplen med äpplen” om vi säger så, så är dessa data inte värda så mycket. Vi är därför mycket stolta över att vara certifierade partner till OpenEHR och till fullo följa deras standarder. Att det är oerhört viktigt att använda standardiserade, lättanvända system såg vi även under pandemin där vi faktiskt var ansvariga för Covid-19 rapportering för Regions Skåne, rapporter som sedan låg som grund för merparten av övriga rapporter som presenterades, säger Hansa.

Vitalis event i Göteborg

För alla som vill veta mer om Qinshift och även få möjlighet att prata direkt med Hansa Andersson eller hans kollegor så kommer företaget att medverka under Vitalis årliga event som i år hålls mellan den 14e och 16e maj i Göteborg. Vitalis är Nordens främsta mötesplats för framtidens hälsa, vård och omsorg och inleds faktiskt redan med en Keynote den 13e maj.

 • Vi kommer att vara på plats under Vitalis event där vi har ett bås på plats: B10:33 vilket ligger mer eller mindre i mitten av huvudhallen. Vi kommer under eventet framför allt att prata om två kärnområden. För det första, så klart, kommer vi att lyfta och visa vårt paradområde OpenEHR och vikten av att skapa standarder för alla, där allt alltid har en gemensam nomenklatur och där det är säker att lagra och hämta data. Data som i alla led alltid är validerad och korrekt. Som jag nämnt innan så har vi sett en förhållandevis stor tröskel att ta klivet över mot denna öppna standard men nu ser vi en snabb ökning av intresse och i takt med aktörerna kan se vinsterna med lösningen så kommer även plattformens spridning accelerera.
 • Det andra stora del som vi kommer att prata om är vår plattform för schemaläggning, ett område som bara under senaste dagarna med pågående vårdstrejk blivit allt viktigare. Som många vet så står vården inför flera stora utmaningar framöver. Dels måste regionerna minska på antalet hyr- eller så kallade stafettläkare, dels står vi inför en allt mer åldrande befolkning där vi redan vid 2030 kommer att ha över 800 000 personer som är mer än 80 år. För att underlätta detta så har vi tagit fram en plattform som baseras på Microsofts standardplattform och direkt integreras med övriga tjänster och program som Microsoft tillhandahåller vilket gör att lösningen både blir extremt flexible och kostanden för tjänsten hålls nere.
 • Denna schemaläggningstjänst passar inom alla branscher men är optimal för alla typer av vårdpersonal vilket omfattar både vård- och blåljuspersonal. Plattformen är mycket lättanvänd och ger medarbetarna stora egna interaktionsmöjligheter. Låt säga att person X behöver vara ledig en dag eller är sjuk, då kan systemet själv hjälpa till att hitta rätt ersättare utan övrig administrativ inblandning. Detta omfattar även att det är rätt typ av ersättare med rätt kompetens och rätt behörigheter när så behövs, berättar Hansa.
 • När vi sedan i allt större utsträckning kan kombinera båda dessa: digitala patientjournaler och vår digitala schemaläggningstjänst med olika AI lösning och LLM moduler så kan vi ta nästa stora kliv till en snabbare, mer korrekt och personifierad vård. För ska vi och vården lyckas i framtiden så kommer vi behöva hitta ett läge med mer egenvård som sedan kombineras med traditionell vård när så verkligen behövs. För genom att samarbeta med våra team av experter inom affärsanalytiker, ingenjörer och utvecklare kan vårdinrättningar, både privata och Regioner, förvänta sig skräddarsydda mjukvaruapplikationer som automatiserar manuella processer, effektiviserar verksamheten och ger en felfri, livskvalitetshöjande, patientupplevelse, avslutar Hansa

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>