Nordens främsta mötesplats rörande eHälsa och framtidens vård och omsorg
Hem PARTNERZONEATEA Nordens främsta mötesplats rörande eHälsa- framtidens vård och omsorg

Nordens främsta mötesplats rörande eHälsa- framtidens vård och omsorg

Publicerat av: Redaktionen

IT-Hälsa fick möjlighet att träffa två utställare, först ut är Malin Sölsnaes, Chef över vård & omsorg på Atea som är en av de ledande leverantörerna av it-infrastruktur i Norden och Baltikum.

Med verksamhet på ett 30-tal orter från Kiruna i norr till Malmö i söder i Sverige. Såväl Atea som Malin har medverkat på Vitalis under flera år och är en av årets åtta huvudpartners.

Ja, vi har varit med under flera år då vi anser att Vitalis är en oerhört viktig mötesplats som når ut till många olika målgrupper inom samma segment. För oss är mässan en möjlighet att dels dela vår kunskap dels att inspirera andra till att våga tänka nytt kring digitalisering och att öka taken på densamma vilket är nödvändigt för en fungerande vård och omsorg i framtiden.

Nordens främsta mötesplats rörande eHälsa och framtidens vård och omsorg

Många som kommer hit är nyfikna redan från start. De ställer frågor och vill veta mer om oss och våra partners lösningar men det är även många som kommer för att validera sina egna tankar och funderingar. Just detta tycker jag är en av Ateas stora styrkor, vi kan både agera obundet samtidigt som vi kan hjälpa till att validera företags lösningar både mot lagrum och det behov som finns inom respektive verksamhet. Men även se över och hjälpa till med vad verksamheten som kravställare behöver tänka på utifrån sina behov när man ska välja olika tjänster, berättar Malin.

Till årets Vitalis såg vi ett ganska klart trendbrott då allt fler företag, myndigheter och verksamheter pratade om samarbeten och att lyfta styrkan av att kunna hitta gemensamma lösningar som fler än bara en kommun eller region har nytta av i sin verksamhet.

I år så har vi gjort det lite annorlunda gällande Vitalis. Vi har valt att ha flera exempel på bolag i vår monter som vi jobbar tillsammans med för att visa vår obundenhet. I vår monter fanns det företag som i vissa delar av sina lösningar, är direkta konkurrenter till varandra, som visas upp tillsammans. Det är viktigt för oss att visa att vi kan komplettera andra bolag och inte konkurrera ut dem.

Utifrån detta tänk så blir även Vitalis en mer naturlig plats att träffas och få ett annat utbyte. Det blir ett mindre ansträngt sätt med att få olika parter att se nyttan av samverkan, och tillsammans skapa nya ekosystem.

Det vi ville lyfta lite extra i år är just samverkan och ökad kunskap om vikten av beställarkompetensen. Det vill säga vad man i verksamheten behöver, hur ska det formuleras och vad runt omkring i it miljön, behöver jag känna till för att nå dit på bästa sätt.

Vitalis är ett event där besökare både får möjlighet att få insikter i vad som finns i dag och vad verksamheter som är pionjärer kan visa framåt, gällande digitalisering. Det händer oerhört mycket just nu inom it-området framför allt kring AI och molnet, som kan ge stöd kring vård i hemmet, som blir allt viktigare. Vård och efterbehandling blir alltmer kopplat till hemmet och patientdata och tekniken måste kunna följa patienten, it ska hjälpa och skapa en personcentrerad vård genom den självständighet vi önskar. I slutändan vill vi skapa en tryggare och bättre vård för både vårdtagare och vårdgivare, avrundar Malin.

Globalt unifierad patientinformation

Ett av de första stegen för att få så optimala förutsättningar för samarbete som möjligt är att kunna utbyta och dela data mellan olika patientinformationslösningar och journaler. På plats under Vitalis 2024 fanns Qinshift och Hansa Andersson som är affärsområdeschef på Qinshift Sweden som gav oss en närmare inblick i företagets lösningar och då framför allt openEHR som är en öppen lösning för att kunna utbyta och dela patientinformation på ett korrekt och säkert sätt.

Nordens främsta mötesplats rörande eHälsa och framtidens vård och omsorgQinshift är ett helt nytt bolag sedan sex månader som kommer från en sammanslagning av Stratiteq från Malmö, Seavus från Stockholm samt sju andra bolag i Europa som blev uppköpta av en tjeckisk ägare som i och med det grundade Qinshift. Detta har även gjort att vi på denna korta tid gått från att vara konsulter på mindre, lokala bolag, till att vara en del i en organisation med över 7 000 anställda vilket så klart ger en helt annan klang när vi är på ett event som detta och det tycker vi är jätteroligt.

Vi är här primärt för vår paradgren som kallas för openEHR (uttalas openAIR) vilket står för Open Electronic Healthcare Record och detta handlar förenklat om informationsdatalager som ligger under de applikationer som konsumerar data inom vården. Det är ofta så att vi pratar om att hur data delas inom vården och om jag går från en vårdgivare till en annan så kan jag inte ta med mig min hälsodata och den andra vårdgivaren kan inte heller komma åt denna på ett enkelt sätt vilket gör att jag näst intill måste börja om varje gång jag kommer till en ny plats vilket är frustrerade både för mig som vårdtagare och för vårdgivarna som måste lägga mer tid på delar som redan borde finnas tillgängliga.

Försöken att lösa detta var grunden till att en intresseorganisation grundades 2003, en organisation som heter openEHR med syfte att forma en standard för alla data som hanteras och skapas inom vården. Inte bara patientvården utan även den kliniska vården med den data som behövs för forskning och den data som behövs för framtagande av mediciner med mera. Men även, nu på senare år, det data som behövs för att kunna kartlägga genetik. Allt detta byggs in i en standardiserad datamodell som sedan överliggande applikationer kan hämta och använda data ifrån. Detta öppnar upp helt nya och snabbare möjligheter där data blir tillgänglig där den behövs och där jag som ägare av min data kan pytsa rund den där jag så önskar.

Detta är framför allt oerhört viktigt för just forskningen då vi genom denna lösning alltid vet att vi jämför äpplen med äpplen och päron med päron, och när vi tittar på datapunkter så vet vi alltid att vi tittar på samma sak oavsett varifrån data kommer. Detta är en process som har tagit lång tid och det är först under senare år som det verkligen börjat ta fart vilket jag delvis tror beror på att vi nu förstår och ser hur oerhört dyrt det blir att vänta på och flytta på data på det sätt som har gjorts tidigare. Det är här som openEHR kommer att göra en oerhörd skillnad på global nivå och vi är glada över att Region Stockholm blir bland dom första med att ta steget över till openEHR. Detta görs tillsammans med vår partner Better som tillhandhåller plattformar för openEHR, och som faktiskt har sin monter här mitt emot oss, och där vi som konsultbolag får vara med och implementera deras lösningar.

Detta gör att event som Vitalis 2024 blir enormt viktigt då flera företag kan visa vad de har att erbjuda och hur vi kan samarbeta över företagsgränser. Vi kan här visa på och prata med och förklara för såväl de större aktörerna som mindre vårdenheter hur openEHR fungerar. Men vi får även möjlighet att pratat om en annan lösning som vi erbjuder i form av schemaläggning vilket även detta är en riktig utmaning för många parter. Det handlar om allt från att se till att allt fungerar under semestrar men även när folk blir sjuka och rätt kompetens måste finnas på plats vid rätt tillfälle och att såväl utrustning som lokaler med mera är tillgängligt när de behövs. Just detta har vi lösningar för som vi kunnat presentera och visa upp lite närmare så det har verkligen varit både högt och lågt och jag måste säga att Vitalis verkligen är den i särklass bästa mässan vi har i Norden för e-hälsa. Här finns alla representerade, här finns vårdgivarare och större organisationer och vi hittar all kompetens inom branschen så det blir oerhört givande att umgås med alla avsluta Hansa.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>