Vikten av god UX i appar för psykisk hälsa
Hem ANNONS Vikten av god UX i appar för psykisk hälsa

Vikten av god UX i appar för psykisk hälsa

Publicerat av: Redaktionen

Den här artikeln utforskar den kritiska rollen som användarupplevelsen (UX) spelar i utvecklingen av appar för psykisk hälsa och visar att enkelhet, tillgänglighet, empati, effektivitet och engagemang är avgörnade för att lyckas.

Genom att adressera utmaningar för utvecklare och erbjuda praktiska lösningar, understryker vi den direkta kopplingen mellan positiv UX och god användarnöjdhet.

Appar för psykisk hälsa är populärt – bland utvecklare. Men genomslaget bland användarna är svårare att få till och för den som inte tänker sig för riskerar app-projeket att bli en dyrköpt erfarenhet.

En undersökning bland 2 400 yrkesverksamma inom mobil hälsa visar att genomsnittskostnaden för att utveckla en mobil hälsoapp till lansering är cirka 425 000 dollar. De bästa apparna kan kosta miljontals dollar. Samtidigt har 55 procent avapputgivarna färre än 5 000 nedladdningar för hela sin appsamling inom ett år.

Observera att detta räknar totala nedladdningar för flera appar, inte bara en. Dessutom står dessa utgivare inför utmaningen med låg användarretention – en 15-dagars retention rate på 3.9 procent och en 30-dagars retention rate på 3.3 procent.

Vikten av god UX i appar för psykisk hälsaDet är en utmaning att uppmuntra människor att använda e-lösningar för psykisk hälsa. Trots utvecklarnas förhoppningar om att förbättra tillgången till stöd för psykisk hälsa är många användare tveksamma till apparna. Motståndet kan handla om integritet och kommersiella faktorer. Men också om själva användningen. Det många utvecklare som arbetar med lösningar för psykisk hälsa ofta förbiser är vikten av god UX, det vill säga användarvänliga designmetoder.

Statistik och användarnas preferenser:
  • En undersökning från Healthline Media visar att 73% av de tillfrågade anser att användarvänlighet är den viktigaste faktorn i en hälsoapp.
  • Enligt Statista fnans det cirka 320 000 mHealth-appar tillgängliga för nedladdning 2021, vilket understryker användarnas stora valmöjligheter.
  • Pew Research Center finner att 81% av amerikanerna äger en smartphone, vilket indikerar en bred potentiell användarbas för appar för mental hälsa.
  • Enligt Sensor Tower ökade nedladdningarna av appar för psykisk hälsa med 24% globalt under 2020, vilket återspeglar den ökande medvetenheten om och acceptansen för dessa appar vid utbrottet av Covid.
Hur en positiv UX-upplevelse påverkar användarnöjdheten i appar för psykisk hälsa

Sambandet mellan en positiv användarupplevelse (UX) och användarnöjdhet i appar för psykisk hälsa stöds av många faktorer. Här är de viktigaste fördelarna med en positiv UX i appar för psykisk hälsa:

Lätt att använda

Enkelhet är kärnan i en lättanvänd app för psykisk hälsa. Ett okomplicerat gränssnitt,

enkel navigering och minimalistisk design underlättar interaktionen. Tydliga och koncisa menyalternativ, framträdande knappar och ettlogiskt flöde förbättrar användbarheten.

Appar som Headspace använder exempelvis enren layout för att säkerställa att användarna snabbt kan komma åt meditationssessioner. Enligt en studie från Nielsen Norman Group föredrar 86 procent av användarna enkel navigering i appar, vilket understryker vikten av ett tydligt användargränssnitt för att öka användarnöjdheten.

Tillgänglighet

Inkludering är avgörande i designen av appar för psykisk hälsa. Funktioner som justerbara teckensnittsstorlekar och högkontrastteman gör det exempelvis möjligt för användare med synnedsättning att använda appen. Dessutom hjälper transkribering av ljudinnehåll personer med hörselskador.

Språkalternativ och kulturellt känsligt innehåll breddar appens användarskara genom att ta hänsyn till användarnas olika bakgrund.

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att mer än 1 miljard människor världen över lever med någon form av funktionsnedsättning, vilket understryker det stora behovet av tillgänglig design i appar för psykisk hälsa. Genom att införliva dessa element säkerställer man att resurser för psykisk hälsa är tillgängliga för alla, oavsett förmåga eller kulturell kontext.

Engagemang och interaktivitet

Engagemanget upprätthålls genom interaktiva element som uppmuntrar till aktivt användardeltagande. Funktioner som gör det möjligt att spåra framsteg och moduler för hålla koll på målsättningar gör att användarna kan följa övervaka sin resa mot psykisk hälsa.

Spelifierade utmaningar, som de som finns i SuperBetter, ökar motivationen och glädjen. Genomtänkta push-meddelanden, som används på ett klokt sätt, påminner användarna om deras mål och uppmuntrar till regelbunden användning av appen.

Dessa interaktiva komponenter upprätthåller användarnas intresse och skapar en känsla av att ha lyckats, vilket bidrar avsevärt till användarnas engagemang och tillfredsställelse. Enligt Localytics, en plattform för mobila engagemang, ökar push-meddelanden engagemanget med 88 procent, vilket understryker deras effektivitet när det gäller att hålla användarna engagerade i appen.

UX-guide för god UX i appar för psykisk hälsa

En väldesignad och användarvänlig app kan minska ångest, öka användarnas engagemang och erbjuda en trygg plats för människor som kämpar med psykiska problem, vilket i slutändan bidrar till deras övergripande mentala och känslomässiga hälsa. Här är de element som är avgörande för appar för psykisk hälsa eftersom de direkt påverkar användarnas känslomässiga välbefinnande och förmåga att få tillgång till hjälp och stöd på ett effektivt sätt.

Intuitiv och enkel design. Appar för psykisk hälsa bör ha ett enkelt och lättförståeligt gränssnitt. Många användare kan vara stressade, så en enkel design säkerställer att de snabbt kan hitta vad de behöver, vilket minskar frustration och stress.

Tydlig Informationshierarki. Informationen bör vara logiskt organiserad för att guida användarna genom appens funktioner. En tydlig hierarki hjälper användarna att förstå appens struktur, vilket gör det lättare att navigera och hitta relevant innehåll eller verktyg och minskar förvirringen.

 Minimalistisk layout. En ren design med minimala distraktioner hjälper användarna att fokusera på det väsentliga, såsom självhjälpsresurser eller krisjouren. Denna enkelhet underlättar koncentrationen, vilket är avgörande för användare som hanterar psykiska problem.

Läsbar typografi och färgval

Använd läsbara typsnitt och färger som är skonsamma för ögonen. Tydlig text förbättrar läsbarheten och säkerställer att användarna kan ta till sig information utan att anstränga ögonen, vilket är viktigt vid långvarig användning av applikationen.

Konsekventa visuella element och ikoner. Konsekvens i visuella element och ikoner hjälper användare att koppla specifika symboler till specifika handlingar eller information. Förutsägbarhet i designen minskar den kognitiva belastningen och gör appen lättare att använda, särskilt för personer som har psykiska problem.

Effektiv  avigering. Användarna bör kunna förflytta sig mellan sektioner eller sidor utan onödiga steg. Effektiv navigering sparar tid och ansträngning och säkerställer att användarna snabbt kan komma åt relevant innehåll, vilket kan vara kritiskt vid stress eller ångest.

Engagerande interaktioner. Interaktiva element som knappar och reglage bör reagera snabbt på användarinput. Responsiva interaktioner ökar användarengagemanget, gör appen mer underhållande och uppmuntrar användarna att utforska appens funktioner grundligt.

Återkoppling och bekräftelse. Ge tydlig återkoppling när användare genomför handlingar så att de vet att deras åtgärder har tagits emot. Positiv återkoppling bekräftar användarnas handlingar, ger en känsla av att ha uppnått något och bidrar till en positiv emotionell upplevelse.

Felhantering. Felmeddelanden bör vara tydliga och specifika samt vägleda användarna i hur de kan åtgärda felen. Korrekt hantering av fel förebygger användarfrustration och säkerställer en smidig användarupplevelse även vid fel.

Spårning av framsteg. Om appen inkluderar funktioner för att spåra humör, vanor eller mål, erbjuder den visuella representationer av framsteg. Att spåra framsteg ger en känsla av prestation och motiverar användarna att fortsätta sin resa mot psykisk hälsa och att använda appen regelbundet.

Offline-funktionalitet. Specifika funktioner som coping-tekniker eller nödkontakter bör vara tillgängliga offline. Offline-funktionalitet säkerställer att användarna har tillgång till kritisk information och stöd utan internetanslutning, vilket kan vara avgörande i krislägen.

Stöd från community. Om appen inkluderar ett communityforum eller en funktion för stödgrupper bör du främja en positiv och trygg miljö. En stödjande gemenskap gör det möjligt för användarna att koppla ihop med andra som står inför liknande utmaningar, vilket minskar känslan av isolering och ger en känsla av gemenskap och förståelse.

Användarstöd och hjälp. Tillhandahåll lättillgängliga och synliga alternativ för användarsupport, som FAQ, chattstöd eller e-post. Tillgängligt stöd försäkrar användarna om att hjälp finns tillgänglig när det behövs, vilket skapar en känsla av trygghet och förtroende för applikationen.

Regelbundna uppdateringar. Uppdatera appen regelbundet för att åtgärda buggar, förbättra prestanda och lägga till nya funktioner baserat på användarnas feedback. Kontinuerliga förbättringar visar engagemang för att tillhandahålla ett pålitligt och effektivt verktyg för användarnas psykiska välbefinnande, vilket förbättrar den övergripande upplevelsen och användarnas förtroende för appen.

Utmaningar och lösningar för UX-design av app för psykisk hälsa

 Utmaning: Komplexitet och brist på intuitivitet. Många appar för psykisk hälsa har komplexa gränssnitt som gör det svårt för användarna att navigera och komma åt viktiga funktioner.

Lösning: Förenkla designen genom att prioritera ett rent och intuitivt gränssnitt. Rationalisera menyerna, använd tydliga ikoner och se till att det är lätt att navigera. Genomför användartester för att identifiera smärtpunkter och förfina designen därefter.

 Utmaning: Tillgänglighetshinder

Användare med funktionsnedsättning stöter ofta på hinder på grund av otillgängliga funktioner som hindrar dem från att använda applikationen fullt ut. Exempel på detta är personer med ”tillfälliga funktionsnedsättningar”, t.ex. en bruten arm eller borttappade glasögon; personer med ”situationsbegränsningar” som använder en applikation under vissa förhållanden, t.ex. i starkt solljus eller som inte kan spela upp ljud; personer med begränsad internetanslutningshastighet eller som har begränsade eller dyra datatak; personer som använder enheter med små skärmar (mobiltelefoner, smartklockor) eller olika inmatningslägen (smart-TV) etc.

 Lösning: Implementera tillgänglighetsfunktioner som skärmläsare, röstkommandon och justerbara teckenstorlekar. Säkerställ kompatibilitet med tekniska hjälpmedel. Genomför regelbundna tillgänglighetsrevisioner och involvera användare med olika funktionsförmåga i användbarhetstester.

 Utmaning: Brist på empati och inkludering

Innehåll som saknar empati och inkludering kan stöta bort användare, särskilt demed olika kulturella bakgrunder eller med unika psykiska behov.

Lösning: Skapa innehåll som är empatiskt, inkluderande och kulturellt känsligt.

Införliva olika röster och erfarenheter i appinnehållet. Erbjud anpassningsalternativ för att ta hänsyn till individuella preferenser och kulturella kontexter.

Utmaning: Besvärlig process för onboarding

Komplicerade eller utdragna introduktionsprocesser kan hindra användarna från att engagera sig fullt ut i appen.

Lösning: Utforma en enkel och effektiv onboardingprocess. Minimera antalet steg som krävs för att skapa ett konto eller börja använda viktiga funktioner. Tillhandahåll informativa verktygstips och interaktiva guider för att hjälpa användarna att bekanta sig med appen.

 Utmaning:Brist på engagerande visuella element och multimedia

Monotona eller oengagerande bilder kan leda till ointresse hos användaren och minskad motivation att använda appen regelbundet.

Lösning: Inkludera visuellt tilltalande grafik, animationer och multimediaelement. Gör vissa aspekter av appen till spel för att öka användarnas engagemang. Balansera estetik med funktionalitet och se till att multimediaelementen bidrar på ett meningsfullt sätt till användarupplevelsen.

Utmaning: Oro för integritet och säkerhet

Användare är ofta ovilliga att dela känslig information i appar för psykisk hälsa på grund av oro för integriteten och datasäkerheten.

Lösning: Kommunicera appens sekretesspolicy och datasäkerhetsåtgärder. Använd krypteringstekniker för att skydda användardata. Låt användarna anpassa sekretessinställningarna och informera dem om hur deras data kommer att användas, delas och lagras.

Sigma Software Groups expertis inom utveckling av appar  för psykisk hälsa

Sigma Software har djupgående expertis när det gäller utveckling av mobilappar för hälso- och sjukvård med fokus på UI/UX, vilket är avgörande för att skapa en positiv användarupplevelse. Vårt team uppnår detta genom att undersöka användarnas behov, förenkla designen, anpassa användarinteraktionerna, säkerställa tillgängligheten, ge tydlig feedback, använda empatisk design, organisera innehållet effektivt, prioritera säkerhet och integritet samt genomföra användbarhets- och tillgänglighetstester.

Tillsammans förbättrar dessa insatser appens användbarhet, uppmuntrar användarna att engagera sig i den och förbättrar deras psykiska välbefinnande.

Sigma Software Groups expertis inom utveckling av applikationer för psykisk hälsa och för att säkerställa exceptionella användarupplevelser var avgörande för att skapa Bezyl-appen för personer som kämpar med PTSD. Denna innovativa plattform fungerar som en kritisk livlina för individer som söker och erbjuder hjälp, främjar mental styrka och tillhandahåller viktiga resurser för stöd.

Bezyl-appen skräddarsyddes ursprungligen för att stödja amerikanska militärveteraner och räddningspersonal, men dess inverkan sträckte sig långt bortom detta. Mot bakgrund av den pågående humanitära krisen i Ukraina fattade Bezyls grundare Esther Howard det medkännande beslutet att erbjuda appens stöd till ukrainare. Denna utvidgning av stödet belyser appens mångsidighet och understryker Sigma Softwares engagemang för att göra en meningsfull skillnad i människors liv, både i USA och utomlands.

Med Sigma Software Groups omfattande erfarenhet inom hälso- och sjukvårdssektorn är vi glada att meddela vårt deltagande i den tredje internationella utställningen och konferensen, Rebuild Ukraine Healthcare, som kommer att hållas i Warszawa den 24-25 juni. Tillsammans med vår partnerprodukt Cambio kommer vi att visa upp vår expertis inom digitalisering, molnlagring av e-hälsodata och processmodernisering inom hälso- och sjukvårdssektorn som en del av den svenskapaviljongen.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>