Southco: Förbättra trygghet och säkerhet för medicinsk utrustning
Hem NYHETERE-HÄLSA Southco: Förbättra trygghet och säkerhet för medicinsk utrustning

Southco: Förbättra trygghet och säkerhet för medicinsk utrustning

Publicerat av: Redaktionen

Ökad rörlighet för medicinsk utrustning ger upphov till oro, särskilt när det kommer till åtkomst till värdefulla eller farliga föremål eller föremål med konfidentiell data sparad.

Mobil medicinsk utrustning gör patientvårdsmaterial med lättillgängligt vid behov, samtidigt som det är en utmaning att skydda dessa mot obehörig åtkomst.

Läkemedel, bioläkemedel och andra värdefulla eller farliga medicinska material som lagras i mobila vagnar och skåp måste låsas in när de inte används för att förhindra stöld och inaktiv eller uppsåtlig manipulering.

Dessutom framgår det av bestämmelser i Insurance Portability & Accountability Act (HIPAA) att patientinformation, såsom elektroniska journaler, enbart får vara tillgänglig för behöriga användare.

Covid-19-pandemin har ansträngt dagens sjukvårdsinrättningar och resurser. För att snabbt anpassa verksamheten till att kunna ta hand om den kraftigt ökade patientbelastningen har de samtidigt behövt arbeta intensivt för att förbättra sina infektionskontrollinsatser för att förhindra spridning av viruset.

Dessa ansträngningar inkluderar att hitta sätt att säkert säkra, använda och hantera mobil medicinsk utrustning, såsom vagnar och förvaringsenheter på sjukhusen. Behovet av både säkerhet och trygghet sträcker sig även till enskilda patientsalar, som vanligtvis har portabla lådor bredvid sängarna som patienterna kan använda för att förvara värdefulla personliga föremål, såsom mobiltelefoner, bärbara datorer, handväskor och plånböcker.

Electronic Access Solutions (EAS) som möjliggör fjärråtkomstkontroll av intelligenta elektroniska lås, erbjuder en beprövad metod för att fysiskt säkra mobila medicinvagnar och annan utrustning. De minimerar också behovet av fysisk vidröring av knappsatser och åtkomstpaneler genom att använda sig av elektroniska lås som kan aktiveras via Bluetooth-aktiverade smartphones och RFID-kort, vilket kan hjälpa till att begränsa antalet beröringsytor inom den medicinska miljön.

Säkra ett brett utbud av mobil utrustning

Effektivitet är nyckeln inom modern medicinsk praxis. Ny teknik möjliggör rörlighet för medicinsk utrustning och låter personalen ta medicinska förnödenheter och maskiner närmare patienten, oavsett om de befinner sig i ett akutrum eller i ett utryckningsfordon.

Mobila vårdstationer, röntgenapparater, sonogram, ventilatorer, hjärt- och andningsmonitorer och andra diagnostiska maskiner är numera både mobila och trådlöst anslutna till nätverk och sjukhusens IT– plattformar. Dessutom är även de mobila vagnar som regelbundet används för att dela ut mediciner på sjukhusen trådlöst uppkopplade på sjukhusens nätverk, vilket gör att läkemedelsdispensering kan spåras och uppdateras i realtid. Samtidigt måste lådorna där läkemedlen förvaras hållas låsta när de inte används.

Southco: Förbättra trygghet och säkerhet för medicinsk utrustningMobiliteten har varit en av nyckelfaktorerna som gjort det möjligt för sjukhus och andra vårdinrättningar att ställa om sin verksamhet och utöka akut- och intensivvårdsavdelningarna för att hantera den utökade patientbelastning som covid-19 innebar.

Samtidigt har antalet associerade risker ökat med dessa förändringar:

Systemen är knutna till nätverk och har direkt tillgång till patientinformation, vilket skapar en risk för HIPAA-överträdelser.

Läkemedelsvagnar innehållande mediciner, bioläkemedel, smärtstillande och annat värdefullt eller farligt medicinskt material, som hela tiden flyttas runt måste strikt kontrolleras och säkras.

En av de största utmaningarna för sjukhusens ledningar är att hantera hur värdefull utrustning och medicinska förnödenheter som numera är mobila används, att begränsa tillgången för vilka som har behörighet att använda utrustningen och spåra var utrustningen befinner sig.

I kombination med mobilappar eller RFID-enheter ger dolda elektroniska lås och spärrar en effektiv lösning för att uppgradera säkerheten för befintliga vagnar, skåp och arbetsstationer.

Den gemensamma utmaningen för många vårdinrättningar är att värdefull mobil utrustning – som respiratorer – flyttas runt över hela sjukhuset, särskilt under perioder av intensiv aktivitet. En lösning som underlättar för sjukhusen att hålla reda på sina mobila enheter kan vara elektroniska åtkomstsystem.

Elektroniska åtkomstsystem består av tre grundläggande beståndsdelar: ett elektroniskt lås, digitala referenser för användaråtkomst och ett system för att kontrollera och övervaka åtkomstuppgifterna. En annan viktig faktor att ta i beaktande är ett system för manuell åtkomst vid strömavbrott. Konsekvent drift är beroende av ett högkvalitativt, pålitligt, elektroniskt lås. Det tillhörande åtkomstkontrollsystemet validerar användaruppgifter och signalerar att dörren eller lådan ska öppnas, vilket ger tillgång till läkemedel eller patientdata.

När systemet medger åtkomst utlöses en elektronisk signal samtidigt som en digital signatur skapas och arkiveras för att kunna gå tillbaka och se vem som haft tillgång till systemet. Elektroniska lås kan manövreras genom en mängd olika användargränssnittsenheter för åtkomstkontroll, t.ex digitala knappsatser, Bluetooth- kontroller, RFID och biometriska läsare.

De flesta sjukhus och andra medicinska inrättningar använder personliga RFID-brickor för att hantera åtkomsten till lokaler, säkra förvaringsutrymmen och medicinsk utrustning.

Eftersom dessa system är så väletablerade kan de enkelt anpassas för användning i fullfjädrade EAS- lösningar för mobil medicinsk utrustning och förvaringsenheter. I vissa fall har sjukhus och vårdinrättningar fått intrycket av att de skulle behöva bygga om sina system för ID-kort, kortläsare, hårdvara och sjukhusprogramvara för att implementera de senaste versionerna av elektronisk åtkomst.

Det finns dock plattformar som kan erbjuda inkrementella, kostnadseffektiva sätt att lägga till EAS-teknik till befintliga medicinska vagnar och förvaringsenheter. Vissa leverantörer erbjuder modulära, elektroniska lås- och låsmekanismer som enkelt kan ersätta befintliga mekaniska lås. Dessa drop-in lösningar innehåller elektroniska lås med löstagbara läsare för att möjliggöra matchning av befintliga användaruppgifter. Det gör det enklare att lägga till elektroniska låsmekanismer med RFID-läsare till ett brett utbud av mobil medicinsk utrustning. Den mer avancerade utrustningen och vagnar har datorer som länkar trådlöst till sjukhusets nätverk och servrar. EAS mjukvarupaket för att hantera behörigheter och tillhandahålla revisionsspår säkerställer att rätt medicinsk personal – och ingen annan – använder utrustningen eller kommer åt medicinvagnar under varje skift. Det ger möjlighet till snäv kontroll och spårning av åtkomst; endast vissa sjuksköterskor och annan personal med tillstånd att använda medicinvagnarna har möjlighet att göra det och endast för ett visst skift.

Den verkliga fördelen med ett effektivt system för åtkomstkontroll av utrustning är möjligheten att tillåta olika personal inom ett sjukhus att endast ha tillgång till den utrustning som hör till deras specifika ansvar och auktoritetsnivå. I en sjukhusmiljö kan detta ändras regelbundet, därför är det viktigt att på ett effektivt sätt kunna hantera åtkomsten på distans.

Tillväxt av beröringsfri auktorisering

Sjukvårdskrisen med covid-19 har dramatiskt ökat medvetenheten om hur lätt det är att överföra virus genom att vidröra ytor. Sjukhus har i hög utsträckning förbättrat sina befintliga infektionskontrollprocedurer och undersöker varje ”beröringspunkt” inom sin verksamhet för att avgöra hur man kan minska beröring och förhindra spridning av sjukdomar.

En av fördelarna som EAS erbjuder är att tillhandahålla en ”beröringsfri” metod för att komma in i medicinska vagnar och andra förvaringsutrymmen på hela sjukhus och vårdinrättningar, vilket gör åtkomsten säker och enkel samtidigt som man minimerar antalet berörda ytor. När ett elektroniskt åtkomstsystem använder trådlös RFID eller Bluetooth tillsammans med dolda elektromekaniska låssystem behöver medicinsk personal aldrig röra vid hårdvara för att komma åt eller låsa den igen efter att de är klara med utrustningen. Trådlösa referenser skickas till ett dolt lås som sedan automatiskt ”öppnar” ett fack, vilket eliminerar ytterligare en beröringspunkt.

Många patientsalar har dels förvaringsenheter vid sängen på hjul, dels vanligtvis osäkrade garderober. Samtidigt tar många patienter rutinmässigt med sig värdefull elektronik som datorer och mobiltelefoner för att använda under sin sjukhusvistelse eller på rehabiliteringsinrättningar.

Att integrera elektroniska lås med Bluetooth-läsare kan hjälpa till att möta detta behov. När en patient läggs in på ett sjukhus kan antingen dem själva eller en familjemedlem få tillgång till en smartphone-app som delar ut en unik elektronisk nyckel för att kontrollera åtkomst till en säker lagringsenhet.

Det elektroniska låset kan innehålla en Bluetooth-läsare så att patienten kan använda sin mobiltelefon för att komma åt och säkra sina värdesaker. När patienten skrivs ut kan legitimationen enkelt inaktiveras. Detta är till stor hjälp för sjukhusadministratörer som rutinmässigt möter oro från patienter kring förlorade eller stulna värdesaker under sin vistelse.

Slutsats

Eftersom hälso- och sjukvården fortsätter att utvärdera effekten av covid-19 i sin verksamhet, finns det värde i att undersöka hur man kan öka beröringsfria metoder för att utföra rutinaktiviteter samtidigt som patientsekretessen skyddas och värdefull utrustning säkras.

Elektroniska åtkomstsystem kan hjälpa till i detta arbete. Eftersom de flesta sjukhus och vårdinrättningar redan har säker åtkomstinfrastruktur som RFID-kort på plats för tillgång till avdelningar, kan de arbeta med ledande leverantörer av elektroniska lösningar för att kostnadseffektivt utöka EAS till den kritiska utrustningen inom sjukhuset. Tillsammans med fördelarna med ökad säkerhet och revisionsspår i realtid kan EAS inom sjukhuset förbättra sin beröringsfria åtkomst över ett brett utbud av mobil – och statisk – medicinsk utrustning, vilket ger ytterligare ett verktyg för att hjälpa till att minimera beröringspunkter där infektioner kan spridas.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>