Olivia stämmer Region Skåne för påtvingat ingrepp under sin förlossning
Hem HÄLSA Olivia stämmer Region Skåne för påtvingat vårdingrepp under sin förlossning

Olivia stämmer Region Skåne för påtvingat vårdingrepp under sin förlossning

Publicerat av: Redaktionen

Trots att Olivias förlossning fortskred normalt utsattes hon, mot sin uttryckliga vilja, för ett riskfyllt och obefogat vårdingrepp som kallas för yttre press.

Fallet illustrerar ett problem inom vården som är att patientlagens krav på samtycke inte efterlevs i tillräcklig utsträckning.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämmer Olivia Region Skåne på skadestånd för att hennes grundläggande rätt till kroppslig integritet och självbestämmande har överträtts och för att inskärpa kravet på samtycke i vården.

– Det värsta var att uppleva att andra kunde göra vad de ville mot min kropp trots att jag skrek att jag inte ville och uttryckligen hade motsatt mig ingreppet i mitt förlossningsbrev. Det är klart att det hade varit okej med yttre press om det hade varit nödvändigt för att rädda mitt barn. Men det här var ingen nödsituation, säger Olivia.

Olivia födde sitt andra barn vid Skånes universitetssjukhus i Lund sommaren 2017. Trots att förlossningen var snabb och bedömdes som normal, pressades Olivias barn ut mot hennes vilja genom ett riskfyllt vårdingrepp som kallas för yttre press. Det är en metod som inte är vedertagen och som är förenad med en ökad risk för förlossningsskador. Olivia hölls fast och utan förvarning tryckte en barnmorska ned armbågen och hela sin tyngd i Olivias mage. Trots att Olivia och hennes man protesterade högljutt pressade barnmorskan nedåt tills barnet forcerades ut i hög fart. Olivias dotter fick ett brutet nyckelben och Olivia fick en förlossningsskada i samband med födseln. Det har i efterhand konstaterats att ingreppet inte var medicinskt motiverat.

Olivias fall illustrerar ett problem inom vården som är att patientlagens krav på samtycke inte efterlevs i tillräcklig utsträckning. Enligt en studie som publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet hade sju procent av de svenska kvinnor som deltog upplevt övergrepp (”abuse”) under sin förlossning. En granskning som VeckoRevyn har gjort visar att tio procent av alla förlossningsrelaterade IVO-anmälningar från de senaste åren handlar om åtgärder utan samtycke. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har konstaterat att patientlagens bestämmelser om integritet inte alltid efterlevs inom vården och att läget i det avseendet tycks ha försämrats de senaste åren.

Den kroppsliga integriteten och självbestämmanderätten skyddas av grundlagen och Europakonventionen. Skyddet innebär att enskilda inte får utsättas för vårdingrepp som de inte har lämnat ett informerat samtycke till. Denna fundamentala rättighet finns också i patientlagen. Vårdpersonal får dock ge akut nödvändig vård som inte kan vänta tills en patient själv kan ta ställning till åtgärden. Det handlar då om situationer när patienten är medvetslös eller liknande. En sådan situation var det inte fråga om i Olivias fall.

Olivia har tidigare anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och begärt patientskadeersättning hos Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Vårdgivaren fick då kritik för hur förlossningen hade hanterats. En av LÖF anlitad medicinsk expert konstaterade att ”ingen indikation fanns för yttre press. Helt oklart varför detta ingrepp användes”, med andra ord att ingreppet inte varit medicinskt motiverat. Men varken IVO eller LÖF tog ställning till den grundläggande frågan om bristande samtycke och om Olivias rätt till självbestämmande hade åsidosatts genom användningen av yttre press.

– Det är för svårt att utkräva ansvar för den som har utsatts för vård utan informerat samtycke. För att garanteras en prövning är enskilda hänvisade till domstol, vilket inte många enskilda har råd med, säger Helena Myrin, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Olivia tillsammans med juristen Elsa Haggård.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämmer nu Olivia vårdgivaren Region Skåne i domstol och begär skadestånd för att hennes grundläggande rätt till kroppslig integritet och självbestämmande har överträtts. Syftet med rättsprocessen är att hjälpa Olivia att få upprättelse samt att inskärpa kravet på informerat samtycke för att stärka enskildas rätt till självbestämmande och integritet inom vården.

Olivia stämmer Region Skåne för påtvingat ingrepp under sin förlossning

Olivia

– Olivias förlossning fortskred helt normalt. Trots det utsattes hon för ett obefogat vårdingrepp, helt utan förvarning och mot hennes uttryckliga vilja. Vår bedömning är att regionen, som är ytterst ansvarig för vården, därigenom har överträtt skyddet för Olivias kroppsliga integritet och självbestämmande, säger Olivias ombud Helena Myrin.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>