Treklövern har stärkt skåningarnas tillgång till god hälso- och sjukvård
Hem NYHETERE-HÄLSA Treklövern har nu stärkt skåningarnas tillgång till god hälso- och sjukvård

Treklövern har nu stärkt skåningarnas tillgång till god hälso- och sjukvård

Publicerat av: Redaktionen

Strax ett år efter valet och att Treklövern tog makten har nämnden för operativ regiongemensam verksamhet (NORV) stärkt skåningarnas tillgång till god hälso- och sjukvård.

Fokus har varit på ökad tillgång till stabila digitala system, vilket redogörs i verksamhetsberättelsen som nämnden fattade beslut om under fredagen.

En viktig förutsättning för att medarbetare ska få tillgång till smidiga digitala verktyg är Framtidens hälsosystem vars nya styrmodell har gett bättre förutsättningar för att arbeta mer regionövergripande med digital utveckling och bidra till en gemensam målbild för digitaliseringen.

Digitaliseringsarbetet är inte det enda som stärkts under året. Skåningarnas tillgång att samtala med medicinskt kunnig personal har utvecklats ytterligare. För första gången någonsin har Region Skåne under augusti månad haft en svarstid hos 1177 under 15 minuter.

— Samhället står inför stora utmaningar men det är glädjande att det arbetet som såväl politiken som tjänstepersonerna har gjort, mynnar ut i att skåningarna både snabbare och säkrare har fått tillgång till sjukvården. Säger Martin Hallander (KD), ordförande för NORV. Att SMS-livräddning införs efter årsskiftet är också glädjande eftersom Region Skåne nu står mer rustade för att hjälpa till i akuta situationer.

— Det är viktigt att skåningarna erbjuds ett lättillgängligt utbud av digitala tjänster, deras behov är och kommer alltid vara vårt fokus. Kompletterar Johan Olsson Swanstein (M), 1:e vice ordförande för NORV. Samtidigt kommer våra medarbetare fortsätta ges effektivare verktyg som stödjer deras arbete som i sin tur leder till säkrare vårdbeslut och därmed bättre patientsäkerhet.

Under året har förvaltningen inlett arbetet med att möjliggöra för en bättre digital- och informationsdriven arbetsmiljö. SDI kommer skapa dessa förutsättningarna och har under året startats upp, SDI kommer vara vägledande i att ta fram en AI-strategi för att hitta lämpliga användningsområden.

Treklövern har stärkt skåningarnas tillgång till god hälso- och sjukvård

— Allt oftare talas det om AI. Det är glädjande att Region Skåne fortsatt kommer stärka sin kompetens och erbjuda våra medarbetare nya system som hjälper till att automatisera arbetsflödet och lätta arbetsbördan. Avslutar Simon Chrisander (L), ersättare i NORV.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>