Nu har en CBRNE-strategi tagits fram
Hem HÄLSA Nu har en CBRNE-strategi tagits fram

Nu har en CBRNE-strategi tagits fram

Publicerat av: Redaktionen

CBRNE handlar om allt ifrån olyckor med kemikalier i vardagen, till hot om och användning av massförstörelsevapen.

Och nu har en ny aktörsgemensam strategi tagits fram för att stärka beredskapen i Sverige.

CBRNE är en internationell förkortning för chemical, biological, radiological, nuclear and explosives.

– Strategin har arbetats fram gemensamt av många aktörer vilket bidragit till bättre förståelse för de mål och delmål som vi aktörgemensamt måste arbeta med för att stärka vår beredskap, säger Åsa Kyrk Gere, MSB:s enhetschef för geodata och samhällets robusthet.

Strategins tre mål

CBRNE-strategin har tre mål: att stärka samverkan mellan aktörer, att få förståelse för hot och risker samt att skapa förmåga.

Nationellt pågår ett arbete med att utveckla det svenska totalförsvaret och CBRNE-perspektivet och strategin är en naturlig del i denna process. MSB har till uppgift att utveckla och stödja samhällets beredskap och verka för samordning mellan berörda aktörer, både i det förebyggande arbetet och i det operativa skedet.

Strategin kompletteras med vägledning, digitalt stöd och utbildning för att underlätta i arbetet mot målen. På msb.se. finns en kostnadsfri webbkurs för dig som i din yrkesutövning kommer i kontakt med CBRNE-frågor. CBRNE-strategin kan även användas för att tydligare fastslå en inriktning och ambitionsnivå för investeringar.

Nu har en CBRNE-strategi tagits fram

CBRNE-strategin

Området är komplext

CBRNE-området är brett, berör många och händelserna kan vara mycket komplexa. Det krävs både samordning och samverkan på olika nivåer mellan olika aktörer. Det är därför viktigt att alla berörda aktörer tar del av strategin och implementerar den, ser på möjligheterna att utveckla förmågan för att kunna både förebygga och hantera CBRNE-händelser samt bidrar till att målen nås. Tillsammans stärker vi då Sveriges beredskap.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>