Stor skillnad för äldreomsorgen när lagar nu förändras
Hem ÄLDREOMSORG Stor skillnad för äldreomsorgen när Socialtjänstlagen nu förändras

Stor skillnad för äldreomsorgen när Socialtjänstlagen nu förändras

Publicerat av: Redaktionen

En banbrytande förändring skede idag då riksdagen tog beslut om förändring av Socialtjänstlagen och två därtill kopplade lagar.

Lagändringarna syftar till att öka användningen av digital välfärdsteknik i äldreomsorgen och visar nu tydligt att regering och riksdag vill att mobila trygghetslarm och annan välfärdsteknik ska bli tillgänglig i hela landet, vilket den inte är idag.

Ett långvarigt och långsiktigt arbete med att få acceptans för välfärdstekniken har nu nått en viktig milstolpe.

När riksdagen nu tagit beslutet om att förändra Socialtjänstlagen så innebär detta ett slutligt erkännande för att tjänster som mobila trygghetslarm ska användas i omsorgen i hela landet och att man som omsorgstagare kan förvänta sig att tjänsterna finns att tillgå. Beslutet innebär också att en viktig kvalitetssäkring av tjänsterna som används nu måste ske

Flertal fördelar

Regeringskansliets vilja att öka användningen av välfärdsteknik visar vägen för att förbättra tryggheten för de äldre och samtidigt förbättra arbetsförhållandena för personalen inom äldreomsorgen. Den ökande andelen äldre, med en uppskattad ökning på 60 procent under det kommande decenniet, innebär en reell utmaning för vården och omsorgen. Genom att införa frihetsskapande välfärdsteknik som mobila trygghetslarm kan man skapa en miljö där äldre känner sig trygga, självständiga och fria på sätt som senarelägger införande av omsorgsinsatser och därmed möjliggör utökad omsorg till de mest behövande.

Välfärdstekniken möjliggör en ökad självständighet för de äldre och ger dem möjlighet att planera sin tid mer oberoende. Den digitala tjänsten finns tillgänglig hela tiden och kan nyttjas helt utifrån omsorgstagarens behov. Bara i larmsituationer och vid regelbundet underhåll behöver personalen involveras, medan omsorgstagaren har glädje av funktionen dygnet runt.

Tuffare krav på tekniken

En viktig aspekt på lagändringarna är att större krav nu ställs på informationssäkerhet och personuppgiftshanteringen i de berörda tjänsterna. Särskilda krav kopplat till personlig integritet ställs för tjänster som monitorerar, sensorerar eller positionerar. Detta förstärkta integritetsskydd ställer rimliga krav för till exempel de positionerande mobila trygghetslarmen. Något som leverantörerna nu måste leva upp till.

Vad händer nu?
Stor skillnad för äldreomsorgen när lagar nu förändras

Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2024 och nu kommer riktlinjer och föreskrifter uppdateras utifrån den utökade lagen. Regeringskansliets vill att användningen av välfärdsteknik ska öka och att kommunerna börjar använda de olika tjänsterna i större skala då osäkerheten kring de rättsliga förutsättningarna nu är löst. Texterna bakom lagändringen tydliggör att behandlingen av personuppgifter vid användning av välfärdsteknik utgör en rimlig inskränkning i den personliga integriteten, förutsatt att samtycke säkras. Så med detta säkrat så kan teknikens framsteg göra att vi kan se fram emot en framtid där äldre kan leva mer självständigt och samtidigt få den nödvändiga omsorg de behöver.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>