Över 53 miljoner kronor fördelas i föreningsbidrag inom det sociala området 2024
Hem HÄLSA Ca 53 miljoner kronor fördelas i föreningsbidrag inom det sociala området 2024

Ca 53 miljoner kronor fördelas i föreningsbidrag inom det sociala området 2024

Publicerat av: Redaktionen

Socialnämnden Centrum beslutade vid sitt sammanträde den 19 december 2023 att fördela 53 421 000 kronor till 85 olika verksamheter i Göteborg.

— Organisationerna som får stöd från nämnden spänner över många områden. Gemensamt för alla är att de arbetar för ökad jämlikhet, mänskliga rättigheter, delaktighet och inkludering av människor som av olika anledningar lever i utsatthet, säger Ingela Andersson som är enhetschef Organisationsstöd för social hållbarhet.

Nämndens bidrag till stadenövergripande verksamheter inom det sociala området

Enligt socialnämnden Centrums reglemente har nämnden i uppdrag att fördela föreningsbidrag till verksamheter som rör fler än ett stadsområde. Bidraget syftar till att stärka civilsamhällets organisationer vars verksamhet ligger i linje med socialtjänstens övergripande mål.

— Civilsamhället fyller en viktig roll för stadens sociala hållbarhet och har en unik förmåga att nå utsatta göteborgare som det offentliga av olika anledningar inte når fram till. Civilsamhället kan på så vis bygga tillit och skapa en ingång till socialtjänst och andra offentliga insatser, säger enhetschef Ingela Andersson.

Nämndens bidrag ska också stärka utvecklingen av civilsamhällets organisationer och deras verksamhet inom det sociala området. Det kan gälla såväl civilsamhällets roll som röstbärare och opinionsbildare, som möjligheter för civilsamhällets organisationer att utgöra viktiga aktörer inom samhällsutvecklingen.

Ansökningar om verksamhetsbidrag 2024

Inför 2024 inkom totalt 99 ansökningar om verksamhetsbidrag till socialförvaltningen Centrum. 85 av dessa ansökningar beviljas, vilket är ett lägre antal än tidigare år, vilket huvudsakligen har två orsaker:

Den första orsaken är att åtta aktörer som under flera år fått bidrag från nämnden nu ingår i det idéburna offentliga partnerskap om arbete mot våld i nära relation som alla fyra socialnämnder också ingår i. Den andra orsaken är att de fem frivilligcentraler som under flera år fått verksamhetsbidrag från nämnden nu kommer att finansieras av respektive socialnämnd, nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden från 2024.

Exempel på några verksamheter som får ekonomiskt stöd 2024

Över 53 miljoner kronor fördelas i föreningsbidrag inom det sociala området 2024

En fotbollsförening för personer som har levt i hemlöshet eller socialt utanförskap får stöd av socialförvaltningen Centrum samt 84 andra organisationer som arbetar för ökad jämlikhet och mänskliga rättigheter. FOTO: Lo Birgersson

Föreningen Stödnätet syftar till att främja integration, demokrati, jämlikhet och jämställdhet. Föreningen vill förebygga segregation och öka invånares kunskapsnivå och delaktighet i samhället. Stödnätets målgrupp består i huvudsak av kvinnor, barn och unga som bor i socioekonomiskt utsatta områden i Göteborg och befinner sig i en socialt utsatt position. De riktar sig också specifikt till unga tjejer och kvinnor som drabbas av våld i nära relation eller hedersrelaterat våld.

Föreningen Stödnätet erbjuder rådgivning, samtalsstöd, föreläsningar, läxhjälp och kurser i svenska, samhällskunskap, hälsa och digital kompetens.

Gatans Lag Fotbollsförening är en ideell förening som med fotboll som medel vänder sig till personer som har levt eller lever i hemlöshet, missbruk, kriminalitet eller socialt utanförskap. Syftet är att bidra till ökat ansvarstagande, bättre rutiner, ökad kontinuitet i tillvaron, bättre fysisk hälsa samt ge möjlighet till nya och utökade sociala nätverk för målgruppen. Gatans Lag FF är medlem i Svenska Fotbollsförbundet och Riksidrottsförbundet och medverkar vid såväl nationella som internationella fotbollsturneringar. Gatans Lag FF har sitt säte i Göteborg men har även verksamheter på andra ställen i landet och planerar att starta på fler.

Karriärstöd är en ekonomisk förening som registrerades hos Bolagsverket 2019. Verksamheten hade funnits tidigare men då som del av en annan organisation. Föreningen beskriver sig som ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF), vars ändamål är att stötta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden genom att erbjuda arbetsuppgifter, samtal, studiecirklar, språkträning och andra stödinsatser för att öka deltagarnas anställningsbarhet. Drivande personer bakom Karriärstöd har i flera år varit verksamma inom andra sociala företag i Göteborg och har stor erfarenhet inom området.

Transammans Väst är en ideell förening med syfte att verka kunskapshöjande och stödjande för transpersoner samt deras närstående, och att främja och verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt. Arbetet sker genom samverkan mellan olika instanser i samhället kring frågor som berör transpersoner och deras närstående. Transammans Väst erbjuder målgruppen fysiska träffar med möjligheten att ge stöttning och erfarenhetsutbyte till varandra vad gäller funderingar kring sin könsidentitet. Den psykiska ohälsan i målgruppen är hög och många av organisationens medlemmar står i kö för att få hjälp av sjukvården för könsdysfori.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>