Skånes 70-åringar erbjuds hälsosamtal – för fler friska år
Hem ÄLDREOMSORG Riktade hälsosamtal för Skånes 70-åringar

Riktade hälsosamtal för Skånes 70-åringar

Publicerat av: Redaktionen

Drygt 500 samtal har genomförts i pilotfasen av riktade hälsosamtal för Skånes 70-åringar.

Många av samtalsdeltagarna har riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, men klassar samtidigt sitt hälsotillstånd som bra.

Det visar en ny rapport kring metoden riktade hälsosamtal i Region Skåne.

Pilotfasen av riktade hälsosamtal för Skånes 70-åringar är nu avslutad. En stor andel av de 70-åringar som genomfört hälsosamtal, klassar sitt allmänna hälsotillstånd som bra. Samtidigt uppmättes förhöjda blodsockervärden hos var fjärde kvinna och hos två av fem män.

De manliga deltagarna sticker ut med fler riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom än de kvinnliga. Det handlar om till exempel riskbruk av alkohol, användning av tobaksprodukter samt övervikt eller obesitas. Kvinnorna utmärker sig med hög andel som anger psykisk ohälsa och förhöjda kolesterolvärden. Samtidigt rapporterar kvinnor i hög utsträckning att de väljer nyckelhålsmärkt mat och är fysiskt aktiva, vilket är viktiga friskfaktorer.

Skånes 70-åringar erbjuds hälsosamtal – för fler friska år– Skåne har en åldrande befolkning med ett ökat behov av vård och omsorg. Genom att förebygga och tidigt upptäcka sjukdom kan behovet av insatser skjutas fram. Individen blir medveten om sin hälsa och för 70-åringarna innebär detta förutsättningar för gott åldrande och goda livsvillkor, säger Emma Appell, hälso- och sjukvårdsstrateg och en av processledarna för införandet i Region Skåne.

Många tillfreds med livet

Resultaten från pilotfasen sammanfattas i en rapport som släpptes i veckan. Fjorton vårdcentraler ingick och åtta av tio listade 70-åringar nåddes med erbjudande om hälsosamtal. Sex av tio av de som bjöds in tackade ja till hälsosamtalet. Totalt genomfördes 511 hälsosamtal. Resultaten visar att deltagandet var representativt utifrån könsfördelning på pilotvårdcentralerna, men att andelen som är födda i Sverige och har eftergymnasial utbildning kan vara något överrepresenterad.

– Samtalen med 70-åringarna skiljde sig en del från våra hälsosamtal med övriga målgrupper. Jag upplevde de flesta personerna som tillfreds med livet på ett annat sätt än de övriga åldersgrupperna – trots en del riskfaktorer, säger Louise Palmqvist, sjuksköterska och samtalsledare på Näsby vårdcentral, en av de vårdcentraler som har deltagit i pilotprojektet.

Ett strukturerat sätt att jobba hälsofrämjande

Hälsosamtal infördes i Skåne under 2021 och har sedan dess hjälpt många skåningar att göra hälsosamma val i vardagen både när det gäller levnadsvanor, livssituation och psykisk hälsa. Syftet med hälsosamtalen är att ge kunskap om vad man kan göra själv för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes och vid behov erbjuda stöd till förändring. Under pilotfasen för 70-åringarna har man utvecklat metoden – som möjliggör ett strukturerat sätt att jobba hälsofrämjande. Resultaten av studierna kommer att kunna vägleda Region Skåne ytterligare i utveckling av hälsosamtalsmodellen för 70-åringar. Pilotfasen och forskningen utgör grunden för ett breddinförande för åldersgruppen framöver.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>