​Bengt Winblads pris, 50 000 kronor, till Alzheimerforskning

Bengt Winblads stiftelse instiftades 2017 av professor Bengt Winblad för att främja neurovetenskaplig forskning inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar.

Priset kommer att delas ut varje år till en person som gjort framstående insatser inom Alzheimerforskningen.

– Det är en stor förmån att som Läkaresällskapet genom åren ha fått generösa donationer och på det sättet kan belöna värdefull medicinsk forskning, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets Forskningsdelegation. I år är vi extra glada över att fått möjlighet att utse den första pristagaren för den senaste donationen, Bengt Winblads pris på 50 000 kronor som belönar Alzheimerforskning; årets pristagare är Lars Tjernberg, Karolinska Institutet.

Docent Lars Tjernberg, Karolinska Institutet och Sektionen för neurogeriatrik, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Lars.Tjernberg@ki.se, får det nyinstiftade priset för sina studier kring de bakomliggande molekylära mekanismerna för Alzheimers sjukdom. Ansamlingen av amyloida plack i hjärnan är sannolikt centrala i sjukdomsutvecklingen. Pristagaren har under många år på ett systematiskt sätt studerat amyloida plack och deras uppbyggnad samt de proteiner som ingår i denna process, vilket gett kunskap som är viktig för förståelsen av sjukdomsmekanismer och för utvecklingen av nya läkemedel.

– Det är en stor ära för mig att min forskning om molekylära mekanismer bakom Alzheimers sjukdom uppmärksammas med det nyinstiftade Bengt Winblad priset, säger Lars Tjernberg. Det uppmuntrar till fortsatta detaljerade molekylära studier som förhoppningsvis kan bidra till utveckling av nya behandlingar..

Tack vare generösa donationer har Svenska Läkaresällskapet möjlighet att belöna god medicinsk forskning. Pristagarna utses genom jurygrupper eller nomineringar av projekt och artiklar. Omkring en halv miljon kronor delas ut i form av tio priser inom olika specialiteter delas ut i år. Priserna delas ut vid Läkaresällskapets Årshögtid den 13 november.