Funmed revolutionerar funktionsmedicin genom att digitalisera sina processer
Hem MEDICINTEKNIK Funmed revolutionerar funktionsmedicin genom att digitalisera sina processer

Funmed revolutionerar funktionsmedicin genom att digitalisera sina processer

Publicerat av: Redaktionen

Europas största funktionsmedicinska läkarklinik expanderar till att bli ett funktionsmedicinskt digitalt tjänstebolag med ett komplett ekosystem av hälsotjänster.

Funmed revolutionerar funktionsmedicin genom att digitalisera sina processer

Peter Martin, läkare, VD och grundare av Funmed och Martin Engberg, COO på Funmed

Visionen är att vara den drivande kraften i att transformera västerländsk sjukvård och ge fler patienter möjligheten att ta makten över sin egen hälsa, genom att sprida funktionsmedicinsk vård i världsklass.

Funmed, Sveriges ledande klinikkedja inom funktionsmedicin, tar ett helhetsgrepp och digitaliserar alla sina processer. För första gången i funktionsmedicinsk historia skapas möjlighet att skala upp vården och på så sätt sprida funktionsmedicin och ge fler patienter möjlighet att ta makten över sin egen hälsa.

Datan har alltid varit i fokus i Funmeds verksamhet, och sedan starten 2014 har stora mängder labdata från blod, biokemi, tarmflora och näringsbrister samlats in. Utöver detta finns data om patienternas kost, livsstil och livssituation. Allt detta tillsammans ger ovärderlig information för analysarbetet.

– Vi har strukturerad data från sex års praktik, vilket gör oss unika, säger Martin Engberg, COO på Funmed. Ingen annan klinik har tagit så många av dessa avancerade labtester. Med den digitala utvecklingen kan vi och andra aktörer nu ta funktionsmedicin till de stora massorna. Vi ställde oss frågan hur vi med hjälp av all vår data i form av fördjupad kunskap om patienternas liv, symptombild och labtestresultat, kan skapa en bättre precision och en ny typ av affärsmodell; en affärsmodell som möjliggör att vi kan hjälpa fler människor över hela världen till ett friskt och fullvärdigt liv, tillbaka från kroniska tillstånd. Med utgångspunkt i datan påbörjade vi utvecklingen av ett nytt Funmed med en verksamhet som vida sträcker sig utöver vår klinikverksamhet.

– Idag saknas fortfarande en hel del kunskap om vilka behandlingsvägar som är effektivast för olika tillstånd, säger Martin Engberg, men med en smart analys inom vårt system kommer vi att kunna utveckla ännu mer kraftfulla, snabbverkande och säkra behandlingsprotokoll.

Vi bygger ett funktionsmedicinskt digitalt tjänstebolag med ett komplett ekosystem av tjänster för att serva vårdgivare som vill bedriva funktionsmedicinsk vård. På IT-språk kallas detta för Software as a Service eller SaaS. Vi kallar det FMaaS, Functional Medicine as a Service. Detta gör vi för att fler patienter ska kunna få funktionsmedicinska behandlingar genom att andra vårdgivare ges möjligheten att bedriva funktionsmedicinsk vård.

– Vi ser dagligen exempel på patienter som fått höra att deras tillstånd är kroniska och därför endast kan hållas i schack med hjälp av läkemedel, säger Peter Martin, läkare, VD och grundare av Funmed. Men vi vet att det inte alls behöver vara så. Genom att ta reda på grundorsaken till patientens problem och ta hänsyn till hela livsstilen, kan vi åtgärda problemen. Allt vi gör är baserat på forskning och tester, som tillsammans med ett omfattande analysarbete ger oss en helhetsbild av patienten som konventionell sjukvård inte klarar av.

Vill sprida funktionsmedicin

Funktionsmedicin är en vetenskapsbaserad utveckling av skolmedicinen, där man fokuserar på att hitta och åtgärda de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa istället för att främst dämpa symptom med läkemedel. Funmed är Sveriges ledande klinikkedja inom funktionsmedicin och har sedan 2014 levererat avancerad funktionsmedicinsk vård enligt en standardiserad process baserad på omfattande labtester och fokus på tid för individualiserat stöd och rådgivning. Trots fantastiska behandlingsresultat känner Funmed att det funnits utmaningar, vilket är bakgrunden till att man nu digitaliserar alla processer.

Med hjälp av en plattform för patienter och prenumererande kunder, kommer det bli enklare att på ett ännu mer strukturerat sätt bearbeta stora mängder data. I plattformen ges patienterna tillgång till sina labvärden och förklaringar till dem, samt behandlingsplaner.

Målet är att erbjuda andra vårdgivare möjligheten att nyttja Funmeds behandlingsprotokoll, metoder, processer och lablogistik.

Utvecklingen av funktionsmedicin – sex fokusområden

Idag går ca 80 % av den svenska sjukvårdsbudgeten åt till att behandla kroniska sjukdomar; endast 3 % läggs på preventiva åtgärder. Det innebär ofta ett lidande för patienten, och en stor ekonomisk påfrestning för samhället. Med hjälp av en funktionsmedicinsk approach går den här siffran att vända.

För att utveckla funktionsmedicin och föra ut den på bredden har Funmed identifierat sex fokusområden:

  1. Genom digitalt stöd fördjupa och effektivisera spårning av bakomliggande orsaker till patientens symptom
  2. Stötta patienterna i deras livsstilsomställning och strävan att följa de rekommendationer de får av oss
  3. Följa patientens hälsoprogress över tid och säkra feedback och effekt av behandlingsprotokoll
  4. Möjliggöra för andra vårdgivare att nyttja Funmeds metoder för att driva egna kliniker genom att utveckla en världsledande funktionsmedicinsk SaaS plattform
  5. Bidra till medicinsk forskning och utveckla spårbara behandlingsmetoder
  6. Genom digitalisering arbeta för en kostnadsminskning och att demokratisera funktionsmedicin.

– Med hjälp av SaaS-plattformen, och den stora mängd data som vi tack vare den har möjlighet att bearbeta, hoppas vi kunna påvisa det fulla värdet av funktionsmedicin. I och med det uppnår vi vårt slutmål; att hjälpa människor över hela världen att ta makten över sin egen hälsa och sitt välmående. Vi ska vara den drivande kraften i att förändra västerländsk sjukvård, säger Peter Martin.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>