Hem NYHETER Medanets – Den optimala appen för att förbättra patientsäkerheten, vårdkvaliteten och arbetsmiljön inom hälso- och sjukvård

Medanets – Den optimala appen för att förbättra patientsäkerheten, vårdkvaliteten och arbetsmiljön inom hälso- och sjukvård

Publicerat av: Redaktionen

I en värld där allt mer ska genomföras på allt mindre tid och där samhällets resurser inom framför allt hälso- och sjukvård på grund av nuvarande pandemi blivit allt mer ansträngda så behöver vi ta hjälp av en snabbare och effektivare digitalisering för att minimera fel och frigöra tid, primärt för sjuksköterskor och läkare men som även kan appliceras och nyttjas av andra användargrupper – möt Medanets app.

Medanets – Den optimala appen för att förbättra patientsäkerheten, vårdkvaliteten och arbetsmiljön inom hälso- och sjukvård 3

Medanets

Varje dag så använder vårdpersonal olika former av tillgängliga lösningar för att kort skriva ner viktiga delar under kontakten med patienter.  Det kan gälla noteringar om hälsotillstånd, medicinering, information från patienten med mera. Dessa notifieringar ska vid ett senare tillfälle föras över till en mer traditionell journal och synkroniseras med övriga uppgifter.

Tyvärr så kan tidsintervallet mellan att den ursprungliga anteckningen och att den verkliga journalanteckningen utförs vara relativt långt vilket dels innebär att övrig personal inte kan se eller dra nytta av informationen i tid, dels, och kanske än viktigare, att de tankar och kunskap om anteckningen som fanns i minnet när den skrevs ner många gånger har fått en lite annorlunda innebörd. Självklart inte medvetet men så fungerar vår hjärna och vårt minne helt naturlig.

Denna fördröjning och eventuella andrahandstolkning av anteckningar och minnen från själva patientträffen kan i värsta fall få konsekvenser för både patienten i fråga men även sett till hur vårdpersonalen arbetar och den tid som läggs ner på att dubbelkolla fakta vid tveksamheter.

Effektivare och mer patientnära arbete med högre säkerhet

Ovan nämnd problematik var bakgrunden till att Medanets tog fram den app som idag används att flertal kommuner och regioner i både Sverige, Finland och Norge med flera. En app som gör det möjligt för vårdpersonal att direkt se tidigare registrerade värden och dokumentera patientens nya uppgifter direkt i journalsystemet vilket gör det möjligt för personal att omedelbar se och reagera på förändringar i patientens tillstånd.

 • Vår App har utvecklats i samarbete med sjukvårdspersonal där varje funktion och egenskap i appen gör vårdpersonalens arbete smidigare och mer tidseffektivt genom att minska dokumentationsbelastningen och dubbelarbete samt ge stöd för ett effektivt beslutsfattande. Dessutom kan samtliga funktioner i appen skräddarsys helt efter kundens behov och önskemål, berättar Carl-Gustaf Jönsson, Sales Manager, Medanets Oy.
 • Om vi enbart ser till tidsvinsten så brukar vi säga att på en slutenvårdsavdelning med 25 sängplatser ger vår lösning en effektivare administration motsvarande 92,5 minuter per avdelning baserat på två mätrundor per dag. För att ta detta ytterligare en nivå så kan vi ta som exempel en statuskontroll över Västra Götalandsregionen där vi har 248 262 registreringar per månad vilket motsvarar ungefär 6500 timmar per månad över till konkret patientarbete.
 • Detta plus att vi minimerar felkällan med att anteckningar misstolkas eller kommer bort samt att all information blir tillgänglig för alla, direkt, då den tidigare fördröjningen mellan mättillfället och registrering försvinner, säger Carl-Gustaf.

Utvecklat för mobiler

Medanets – Den optimala appen för att förbättra patientsäkerheten, vårdkvaliteten och arbetsmiljön inom hälso- och sjukvård 4Det förekommer flera olika, likande lösningar, på marknaden i dag men en av de stora fördelarna med Medanets är att appen är utvecklad för mobiler. Detta gör dels att appen är anpassad för ett mindre, och många gånger behändigare format som all vårdpersonal enkelt kan bära med sig. Självklart kan slutanvändaren välja att använda en platta av något slag och det kommer att fungera lika bra. Men om vi ser till det omvända förhållandet så finns det Appar som är utvecklade för plattor och dessa tenderar att bli väldigt plottriga när de skalas om för användande på en mobil.

Den andra stora fördelen ser vi när vi kommer till totalekonomin. Ett system som kräver, eller i varje fall rekommenderas att köras via en platta måste räkna med en hårdvarukostnad på kanske 6–8 000 per enhet. Men om vi ser till system som är optimerade för mobiler där den vanligast förekommande enheten kommer från Samsung och bara kostar runt 2 000 kronor per enhet så blir den totala investeringen betydligt lägre.

 • Med en förhållandevis låg investeringskostnad per enhet då mobiler används så blir det lättare för vårdenheter att förse hela arbetsgrupper med egna enheter. Dessutom gör formatet med en mobil att den är lätt att ta med sig och igenkänningsfaktorn för nya användare är hög då mobiler idag är en naturlig del av vår vardag. Detta gör att tröskeln för att börja använda Medanets system är mycket låg och personal är oftast igång mer eller mindre omedelbart, berättar Carl-Gustaf.

Stor funktionsbredd

Medanets app kan som nämnts ovan skräddarsys nästan helt efter kundens behov men detta behöver nästa aldrig göras då programmet redan från start har en mycket omfattande funktionalitet som dessutom fortlöpande blir bredare och mer omfattande. För att ge en inblick i den bredd som Medanets erbjuder så har vi valt att lyfta fram några av dessa:

 • Mobil läkemedelshantering: Denna läkemedelsfunktion minskar risken för skador och förbättrar effektiviteten vid administrering av läkemedel där mobilens integrerade streckkodsläsare via appen möjliggör säker identifiering av patient, sjuksköterska och medicinering. All medicinerelaterad information hämtas i realtid från EHR vilket säkerställer att rätt patient får rätt medicin och dos vid rätt tid.
 • Mätvärden och patientinfo i realtid: varje gång vårdpersonal gör någon form av mätning eller skriver en kommentar om en patient så uppdateras denna i det digitala systemet i realtid och blir omedelbart tillgängligt för övrig behörig personal vilket innebär en avgörande tidsvinst och snabbare och bättre behandling, med mindre total tid för vårdpersonalen.
 • Klinisk Meddelandefunktion: en patientcentrerad meddelandefunktion där vårdpersonal kan skapa grupper, utbyta direktmeddeladen eller skriva anteckningar, allt med högsta tänkbara säkerhet och snabbast behandlingshjälp.
  Funktionen är även en smidig integration till vårdrelaterade funktioner möjliggör patientcentrisk kommunikation och att koppla patientrelaterad information till sammanhang, till exempel bilder och skärmdumpar från senaste resultat eller trender.
 • Kliniska foton: Funktionen möjliggör enkel fotografering vid sängen vilket förbättrar kliniska resultat och förenklar konsultation och behandling.
 • Patientkort: Med digitala patientkort som i sin tur är kopplade till elektronisk identifiering kan vårdpersonal vara säker på att alltid ha senaste informationen om rätt patient vilket är extra viktigt i delar där personalen ofta varierar eller tillstånd hos patienter snabbt förändras.Detta är bara delar av ett mycket mer omfattande funktionsutbud.

Läs mer

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>