Pandemin har påverkat det svenska samhället stort.

​Fredrik Sjögren (L): Viktigt att vi agerar för att motverka psykisk ohälsa

Många har förlorat nära och kära.

Ännu fler har drabbats av en försämrad psykisk hälsa och ofrivillig ensamhet. Detta gäller inte minst unga. Under 2020 och 2021 har Region Skånes Folkhälsoberedning därför inlett arbetet med en djupgående samverkan mellan Region Skåne, de skånska kommunerna, näringslivet, akademin, de idéburna och andra aktörer för att stärka det förebyggande folkhälsoarbetet riktat mot unga. Det är viktigt att myndigheter fortsätter att agera med omsorg samt omtanke med individen i fokus.

– Det är viktigt att vi agerar tillsammans med kommunerna, de idéburna och andra för att motverka den ökande psykiska ohälsan bland unga. Fler behöver nås av kvalitativa insatser. Parallellt med detta är det viktigt att det övriga hälsofrämjande arbetet i Skåne fortsätter, säger Fredrik Sjögren (L), ordförande i Region Skånes Folkhälsoberedning.

Region Skånes Folkhälsoberedning, som har ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag, lägger fullt fokus på att ta sig an utmaningen med psykisk ohälsa. Redan innan sommaren fattade Regionala utvecklingsnämnden, under vilken Folkhälsoberedningen sorterar, beslut om en särskild satsning på 1,5 miljoner till den idéburna sektorn i syfte att finansiera akuta åtgärder för att främja psykisk hälsa i alla åldersgrupper under pandemin. Nyligen fattades även, utöver beslutet om att inleda en nära samverkan med andra aktörer, beslut om ett riktat stöd till barn- och ungdomsorganisationer på 5,7 miljoner och till idéburna aktörer på 2,5 miljoner kronor. Samtidigt inleddes ett samarbete med RF-SISU, tidigare Skåneidrotten, för att tillsammans arbeta för att öka den fysiska aktiviteten bland skånska barn och ungdomar.

– Det kommer en tid även efter pandemin. Då blir det viktigt att samhället har fångat upp och tagit ett samlat grepp kring de signaler som kommer från barn och unga, för att därefter erbjuda rätt stöd vid rätt tid. Hittills har det gjorts ett stort arbete och det är viktigt att vi fortsätter utveckla detta. Här behövs tydliga krafttag, avslutar Fredrik Sjögren (L), ordförande i Region Skånes Folkhälsoberedning.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>