Attgeno rapporterar genomförd Fas I-studie av läkemedelskandidaten Supernitro – banar väg för nästa utvecklingssteg för framtida behandling av akut pulmonell hypertension.
Hem NYHETERFORSKNING Attgeno AB rapporterar genomförd Fas I-studie av läkemedelskandidaten Supernitro – banar väg för nästa utvecklingssteg för framtida behandling av akut pulmonell hypertension.

Attgeno AB rapporterar genomförd Fas I-studie av läkemedelskandidaten Supernitro – banar väg för nästa utvecklingssteg för framtida behandling av akut pulmonell hypertension.

Publicerat av: Redaktionen

Attgeno AB utvecklar innovativa NO-donerande läkemedel och företagets läkemedelskandidat Supernitro är i första hand tänkt som behandling till svårt sjuka patienter som vårdas inom intensivvård genom att rikta tillförsel av blodkärlsvidgande NO till lungcirkulationen.

På detta sätt har Supernitro potential att motverka kärlsammandragning i lungcirkulationen som bland annat riskerar att drabba patienter som genomgår hjärtkirurgi eller svåra infektioner och ge upphov till akut pulmonell hypertension (APH).

  • Den sista av totalt 38 forskningspersoner behandlades med Supernitro den 18:e maj och substansen har uppvisat god säkerhet och tolererbarhet.
  • Inga oväntade biverkningar har framkommit. Vid högre dos och längre behandling har förväntade biverkningar i linje med substansens verkningsmekanism, kärlvidgning genom frisättning av kvävemonoxid (NO), noterats.
  • Resultaten banar väg för nästa steg i Attgenos utvecklingsprogram där patienter som efter hjärtkirurgi drabbas av akut förhöjt blodtryck i lungorna, så kallad akut pulmonell hypertension (APH), kommer behandlas med Supernitro.
Studien som är den första i vilket Supernitro givits till människa hade det primära syftet att utvärdera tolerabilitet och säkerhet vid intravenös tillförsel och alla deltagande forskningspersoner erhöll både Supernitro och placebo.

De biverkningar som observerades var förväntade och i enlighet med substansens verkningsmekanism slutsatsen från Attgeno är att Supernitro säkerheten är tillräcklig för att nu tillåta fortsatta försök med Supernitro i patienter med APH.

”Det har varit spännande för oss att få vara en del av Attgenos studie då effekten av Supernitro via intravenös tillförsel kan komma mycket snabbt, vilket är en potentiell fördel vid användning inom intensivvård. Tidigare har tillförsel NO till lungcirkulationen genom inhalation prövats extensivt men utan att åstadkomma tillräcklig effekt på lungans blodkärlkärl vid sjukdomen pulmonell hypertension. Supernitro är synnerligen lovande då den angriper problemet från ”rätt” håll, dvs att det NO som avges från substansen tillförs från kärlsidan och dessutom är den ordentligt potent.”, säger Folke Sjöberg anestesiolog och medicinskt ansvarig för studien på CTC Clinical Trial Consultants i Uppsala.

”På Attgenos vägnar vill jag uttrycka vår djupa tacksamhet till de personer som deltagit i studien och till det kliniska teamet på CTC Clinical Trial Consultants ledda av Folke Sjöberg som trots en pågående pandemi under den större delen av studien gjort genomförandet av denna relativt invasiva studie möjligt. Deras insats har avsevärt bidragit till utvecklingen av Supernitro samt att utöka kunskapen om NO-donatorer” säger Attgenos medicinska chef (CMO) Christofer Adding.

Attgeno rapporterar genomförd Fas I-studie av läkemedelskandidaten Supernitro – banar väg för nästa utvecklingssteg för framtida behandling av akut pulmonell hypertension.

Den nu avslutade Fas I-studien bekräftar att Supernitro är en potent substans som verkar genom att avge NO i lungans blodkärl. Resultaten från studien gör det möjligt att som nästa steg, i enlighet med den målsättning som Attgeno arbetat efter, kunna studera effekten av Supernitro i patienter som efter hjärtkirurgi drabbats av APH.

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>