Den spanska kliniken Santiago de Compostela går med i den största prospektiva studien någonsin avseende ärftlig risk att utveckla bukspottkörtelcancer

Internationell validering genom samarbete mellan ledande cancercentra i Europa och USA är en viktig del av Immunovias utvecklings- och kommersialiseringsstrategi för portföljen av IMMray-test.

Därför har företaget påbörjat PanFAM-1, den största prospektiva multicenterstudien för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer någonsin med användning av IMMray PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer.

Immunovia LUND, Sverige och Santiago de Compostela, Spanien – Immunovia AB meddelar idag att Universitetssjukhuset i Santiago de Compostela är den senaste internationellt erkända deltagaren i PanFAM-1, en multicenter prospektiv valideringsstudie för tidig diagnos av personer med hög risk av ärftlig bukspottkörtelcancer (FPC), med hjälp av Immunovias innovativa blodbaserade test, IMMray PanCan-d.

Nya framsteg inom genetiken tyder på att inte bara individer med första gradens släktingar med bukspottkörtelcancer är utsatta för ökad risk, utan även de som bär ärftliga mutationer i kända gener som har samband med risk för bukspottkörtelcancer.

PanFAM-1 studien inkluderar fler än 1 000 patienter och planeras att löpa i tre år från studiestart.

Teamet vid Institutionen för gastroenterologi och hepatologi vid Universitetssjukhuset i Santiago de Compostela leds av professor J Enrique Domínguez-Muñoz, en världsledande auktoritet på bukspottkörtelns funktion, sjukdomar i bukspottkörteln och bukspottkörtelendoskopi. Han kommenterar: “Jag är välkomnar möjligheten att delta i PanFAM-1. Med vår ökande kunskap om genetiken hos denna förödande sjukdom finns det ett brådskande behov av en prospektiv studie som denna för att snabbt möjliggöra effektiva screeningprogram.”

“Som professor Domínguez-Muñoz säger, fortsätter vår kunskap om genetiken hos bukspottkörtelcancer att växa. Vi tror att detta snabbt ökar behovet av noggrann tidig upptäckt, en roll som IMMray PanCan-d syftar till att fylla. PanFAM-1 är därför utformad för att verifiera detta och vi är glada över att Santiago de Compostela har blivit det senaste ledande centret för bukspottkörtelcancer i programmet”, säger Mats Grahn, VD, Immunovia.

Santiago de Compostela uppfyller tre väsentliga kriterier för PanFAM-1-partners: bred patienträckvidd, kontinuerligt övervakningsprogram av patienter inom kända högriskgrupper för bukspottkörtelcancer samt världsberömd klinisk expertis om bukspottkörtelcancer.

PanFAM-1 inkluderar för närvarande Mount Sinai New York, Knight Cancer Institute vid Oregon Health and Sciences University, Portland och Massachusetts General i USA, University of Liverpool, Storbritannien, Ramon y Cajal Institute for Health Research, Madrid, Spanien och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige.